Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

pencil
Узнай стоимость на индивидуальную работу!
icon Цены в 2-3 раза ниже
icon Мы работаем
7 дней в неделю
icon Только проверенные эксперты

Методи оптимізації господарства

Тип Реферат
Предмет Менеджмент
Просмотров
720
Скачиваний
216
Размер файла
170 б
Поделиться

Методи оптимізації господарства

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ

Розрахункова робота

з дисципліни «Логістика»

Суми 2007


Зміст

1. Прогнозування попиту на матеріальні ресурсиметодом екстраполяції

2. Розрахунок транспортних засобів перервної(циклічної) дії

3. Раціональна організація вантажоперевезень

4. Розрахунок площі складських приміщень

5. Визначення оптимальної партії замовлення методомУілсона

6. Оптимізація величини логістичних витрат за допомогою АВС аналізу

7. Оптимізація розміщення розподільчих центрів


1. Прогнозування попиту на матеріальні ресурси методом екстраполяції

На підприємстві протягом одинадцяти місяців використовувалася така кількість металу (табл. 1.1).

Таблиця 1.1 – Обсяг використання металу підприємством

t, міс.123456789101112
х, т24,124,725,52626,327,22828,82930,130,8?

Необхідно визначити прогнозний попит на метал у дванадцятому місяці та оцінити погрішність прогнозу.

Розв’язання

1 За даними табл. 1.1 будується графік x = f(t) та оцінюється вид тренда (рис. 1.1).

Із графіку на рис. 1.1 можна зробити висновок, що тренд має лінійний характер, тому прогноз можна виконувати за рівнянням (1.1)

2 Визначимо значення ao та a1.

Для лінійної функції після диференціювання по ao та a1, одержуємо систему із двох рівнянь:

Рис. 1.1 – Графік тренда


(1.2)

де n=11 – число місяців спостереження

xi – обсяг використання металу за i‑й місяць

ti – i‑й місяць.

Таблиця 1.1 – Розрахункова таблиця

tixiti2xi*tix*ΔxΔx2
1234567
124,1124,124,00,10,006
224,7449,424,70,00,000
325,5976,525,30,20,026
4261610426,00,00,000
526,325131,526,7-0,40,130
627,236163,227,3-0,10,014
7284919628,00,00,000
828,864230,428,60,20,026
9298126129,3-0,30,090
1030,110030130,00,10,020
1130,8121338,830,60,20,032
Сума 66300,55061875,9300,52-0,344

Підставивши в (1.1) значення сум з табл. 1.1 отримаємо:


Помножимо перше рівняння на 6 і віднімемо від нього друге. Отримаємо:

-110a1=-72,9

а1=0,66

ao=(1803–396*0,66)/66=23,36

Лінійне рівняння має вигляд:

3 Підставивши в рівняння 12‑й місяць отримаємо прогнозний попит на метал в 12‑ому місяці:

x=23,36+0,66*12=31,28.

4 Підставивши в рівняння (1.1) значення t із стовпця 1 табл. 1.1, отримаємо теоретичні (розрахункові) значення х*, які наведені в стовпці 5 табл. 1.1

Похибка прогнозу оцінюється шляхом обчислення остаточного середньоквадратичного відхилення.

.

Дані про = наведені в стовпці 7 табл. 1.1.

Прогнозне значення попиту з урахуванням похибки становить:

x12=31,28±0,18.

2. Розрахунок транспортних засобів перервної (циклічної) дії

Таблиця 2.1 – Вихідні дані

МаршрутВідстань в один кінець, м.
звідкикуди
Склад шихтиЛиварний цех130
Ливарний цехМеханічний цех400
Склад металуКовальський цех120
Ковальський цехМеханічний цех240
Склад металуМеханічний цех200
Склад напівфабрикатівМеханічний цех280
Механічний цехСклад готових виробів150

Скласти шахову відомість квартального вантажообігу заводу, побудувати схему вантажопотоків, визначити необхідну кількість транспортних засобів.

Як транспортні засоби доцільно вибрати електрокари з платформою вантажопідйомністю в 1,5 т.; максимальна швидкість руху електрокара з вантажем – 4-5 км/год.; без вантажу – 9–10 км/год. Час навантажування і вивантаження (за даними заводу) – 13–15 хв.

Коефіцієнти використання вантажопідйомності електрокара: 0,5 – чорні метали, поковки, середні деталі; 0,7 – шихта; 0,6 – лиття; 0,4 – допоміжні матеріали. Електрокари працюють 13 год. на добу.

Інші вихідні дані наведені в табл. 2.1 та 2.2. Дані, наведені в табл. 2.1, є однаковими для всіх варіантів.

Таблиця 2.2 – Квартальний вантажообіг по найменуваннях вантажу

Найменування вантажуКвартальний вантажообіг, т.
Шихтовий матеріал1250
Лиття800
Метал для кування200
Поковки300
Чорний метал200
Напівфабрикати150
Готові вироби1100

1 Побудуємо шахову відомість вантажообігу (табл. 2.3).

Шахова відомість складається у такому порядку:

- будується таблиця в строках якої зазначені відправники
вантажу, в стовпцях – його отримувачі, причому підрозділи
підприємства заносяться в стовпці в тому самому порядку в
якому вони розміщені у рядках;

- на перехресті однакових підрозділів ставимо знак «х» -
сам собі цех нічого не відправляє і не отримує;

- тепер послідовно занесемо у таблицю вихідні дані:

1) зі складу шихти в ливарний цех відправлено 1250 тонн шихти
(склад шихти є відправником, а ливарний цех – отримувачем);

2) склад металу відправляє в ливарний цех 200 тонн чорного металу, і в ковальський цех 200 тонн металу для поковок;

3) ливарний цех передає в механічний 800 тонн металу для подальшої обробки;

4) ковальський цех передає в механічний 300 тонн металу;

5) зі складу напівфабрикатів у механічний цех направлено 150 тонн напівфабрикатів;

6) із механічного цеху на склад готової продукції передано 1100 тонн готових виробів;

- знайдемо підсумок з кожного рядка і стовпчика;

- підсумок сум по стовпчиках повинен дорівнювати
підсумкові за рядками.

Таблиця 2.3 – Шахова відомість

Отримувачі

Відправники

Ливарний цехКовальський цехМеханічний цехСкладальний цехСклад металуСклад шихтиСклад напівфабрикатівСклад готової продукціїВсього
Ливарний цехx-800-----800
Ковальський цех-x300-----300
Механічний цех--x----11001100
Склад металу-200200-x---400
Склад шихти1250----x--1250
Склад напівфабрикаті--150---x-150
Склад готової продукції-------x-
Всього12502001450----11004000


Рисунок 2.1 – Схема вантажопотоків

2 На основі шахової відомості побудуємо схему
вантажопотоків (2.1).

3 Кількість електрокар по кожному маршруту визначається за формулами 2.1 – 2.8.

Необхідна кількість транспортних засобів перервної (циклічної) дії на плановий період визначається за формулою

, (2.1)

де - добовий вантажообіг при перевезенні даного виду вантажів, т/д.; - добова продуктивність транспортного засобу, т/д.

Добовий вантажообіг при перевезенні даного виду вантажів визначається за формулою

, (2.2)

де - річний (квартальний) вантажообіг з кожного найменування вантажів, т / рік; - число робочих днів у році (кварталі); - коефіцієнт нерівномірності перевезень, розрахований по підприємству в цілому.

Коефіцієнт нерівномірності перевезень по заводу в цілому визначається за формулою

, (2.3)

де - максимальний добовий вантажообіг по підприємству в цілому, т / д.; - середньодобовий вантажообіг по підприємству в цілому, т / д.

Середньодобовий вантажообіг по підприємству в цілому визначається за формулою

, (2.4)

де – квартальний вантажообіг т / кв.; – кількість робочих днів у кварталі.

Добова продуктивність транспортного засобу визначається за формулою

, (2.5)


де – рейсова (циклова) продуктивність транспортного засобу, т / цикл; – число транспортних циклів у добі, цикл / д.

Рейсова (циклова) продуктивність транспортного засобу визначається за формулою

, (2.6)

де – номінальна вантажопідйомність транспортного засобу, т; – коефіцієнт використання вантажопідйомності транспортного засобу.

Число транспортних циклів у добі визначається за формулою

, (2.7)

де – добовий фонд часу роботи транспортного засобу, хв.; – транспортний цикл, хв.

Час транспортного циклу визначається за формулою

, (2.8)

де – час пробігу з вантажем і без вантажу, хв.; – час навантажування, хв.; – час розвантаження, хв.

Розрахуємо показники по маршрутам:

Маршрут №1 «Склад шихти – ливарний цех»

1) Qдоб. серед.=4000/70=57,1 т /добу (у кварталі 70 робочих днів).

2) Qдоб. макс.=120т / добу

3) Кн=120/57,1=2,1

4) Qдоб. =(1250/70)*2,1=37,5т / добу

5) qц =1,5*0,7=1,05т.

6) Тц. х. = хв.

7) Fд.х.=13*60=780 хв.

8) mц= 780/33=23,6

9) qдоб.= 1,05*23,6=24,8 т / добу.

10) N = 37,5/24,8 =1,51 електрокарів.

Маршрут 2 «Ливарний цех – механічний цех»

1) Qдоб. серед.=4000/70=57,1 т /добу (у кварталі 70 робочих днів).

2) Qдоб. макс.=120т / добу

3) Кн=120/57,1=2,1

4) Qдоб. =(800/70)*2,1= 24т / добу

5) qц =1,5*0,6=0,9т.

6) Тц. х. = хв.

7) Fд.х.=13*60=780 хв.

8) mц= 780/39=20

9) qдоб.= 0,9*20= 18 т / добу.

10) N = 24/18 =1,33 електрокарів.

Маршрут 3 «Склад металу – ковальський цех»

1) Qдоб. серед.=4000/70=57,1 т /добу (у кварталі 70 робочих днів).

2) Qдоб. макс.=120т / добу

3) Кн=120/57,1=2,1

4) Qдоб. =(200/70)*2,1=6т / добу

5) qц =1,5*0,5=0,75т.

6) Тц. х. = хв.

7) Fд.х.=13*60=780 хв.

8) mц= 780/33=23,6

9) qдоб.= 0,75*23,6=17,7 т / добу

10) N = 6/17,7 =0,34 електрокарів.

Маршрут 4 «Ковальський цех – механічний цех»

1) Qдоб. серед.=4000/70=57,1 т /добу (у кварталі 70 робочих днів).

2) Qдоб. макс.=120т / добу

3) Кн=120/57,1=2,1

4) Qдоб. =(200/70)*2,1= 6т / добу

5) qц =1,5*0,5=0,75т.

6) Тц. х. = хв.

7) Fд.х.=13*60=780 хв.

8) mц= 780/35=23

9) qдоб.= 0,75*23=17,25 т / добу.

10) N = 6/17,25 = 0,35 електрокарів.

Маршрут 5 «Склад металу – механічний цех»

1) Qдоб. серед.=4000/70=57,1 т /добу (у кварталі 70 робочих днів).

2) Qдоб. макс.=120т / добу

3) Кн=120/57,1=2,1

4) Qдоб. =(200/70)*2,1= 6т / добу

5) qц =1,5*0,7=1,05т.

6) Тц. х. = хв.

7) Fд.х.=13*60=780 хв.

8) mц= 780/34=23

9) qдоб.= 1,05*23=24,15 т / добу.

10) N = 6/24,15 =0,25електрокарів.

Маршрут 6 «Склад напівфабрикатів – механічний цех»

1) Qдоб. серед.=4000/70=57,1 т /добу (у кварталі 70 робочих днів).

2) Qдоб. макс.=120т / добу

3) Кн=120/57,1=2,1

4) Qдоб. =(150/70)*2,1= 4,5т / добу

5) qц =1,5*0,4=0,6т.

6) Тц. х. = хв.

7) Fд.х. =13*60=780 хв.

8) mц = 780/36=22

9) qдоб.= 0,6*22= 13,2 т / добу.

10) N =4,5/13,2= 0,34 електрокарів.

Маршрут 7 «Механічний цех – склад готової продукції»

1) Qдоб. серед.=4000/70=57,1 т /добу (у кварталі 70 робочих днів).

2) Qдоб. макс.=120т / добу

3) Кн=120/57,1=2,1

4) Qдоб. =(1100/70)*2,1= 33т / добу

5) qц =1,5*0,5= 0,75т.

6) Тц. х. = хв.

7) Fд.х.=13*60=780 хв.

8) mц= 780/34=23

9) qдоб.= 0,75 * 23= 17,25 т / добу

10) N = 33 / 17,25 = 1,91 електрокарів.

Результати розрахунків заносимо до табл. 2.4.


Таблиця 2.4 – Результати розрахунків кількості електрокар

Номер маршруту

Розрахунковий добовий вантажообіг

(Qдоб.), т

Циклова продуктивність

(qц.), т.

Тривалість одного транспортного циклу

ц.х.), хв.

Кількість циклів 1‑го електрокара за добу,

(mц)

Добова продуктивність однієї електрокари,

(qдоб.)

Необхідна кількість електрокар

(N)

Загальна необхідна кількість циклів за добу,

(mц заг.)

Витрати часу на всі транспортні цикли

ц.т. заг.)

12345678 (5*7)9 (4*8)
137,51,05332424,81,51371221
2240,93920181,33271053
360,75332417,70,349297
460,75352317,250,358280
561,05342324,150,256204
64,50,6362213,20,348288
7330,75342317,251,91441496
6,03

Підрахувавши необхідну кількість електрокарів по всіх маршрутах (стовпець 7 табл. 2.4) отримаємо 6,03 – тобто в даному випадку для проведення перeвозок потрібно 7 електрокар.

3. Раціональна організація вантажоперевезень

На основі даних табл. 2.1 – 2.4 розробити маршрути та графіки руху електрокар. У розрахунковій роботі потрібно розробити графік руху однієї електрокари, яка використовується на декількох маршрутах.

Маршрути руху електрокар розробляються, виходячи з того, що електрокари потрібно як найбільш повно завантажувати. При цьому завантаження кожного електрокара не повинне перевищувати 780 хв. (згідно з вихідними даними електрокари працюють 13 год. на добу).

За необхідності для більш повного завантаження електрокар можна використовувати їх для обслуговування різних маршрутів.

Розроблені маршрути руху електрокара наведені в табл. 3.1.

Таблиця 3.1 – Маршрути руху електрокар

НомерМаршрутВідстань, мНайменування вантажуТрива-лість транс-портного циклу, хв.Кіль-кість циклівЗагальні витрати часу (хв.)
ЗвідкиКуди
Електрокара 1
1Склад шихтиЛиварний цех130Шихтовий матеріал3323759
Всього759
Електрокара 2
1Склад шихтиЛиварний цех130Шихтовий матеріал3314462
3Склад металуКовальський цех230Метал для поковок339297
Всього759
Електрокара 3
2Ливарний цехМеханічний цех400Лиття3920780
Всього780
Електрокара 4
2Ливарний цехМеханічний цех400Лиття397273
6

Склад напів-

фабрик-атів

Механічний цех240Напівфабрикати368288
5Склад металуМеханічний цех200Чорний метал346204
Всього765
Електрокара 5
7Механічний цехСклад готової продукції150Готова продукція3423782
Всього782
Електрокара 6
7Механічний цехСклад готової продукції150Готова продукція3421714
Всього714
Електрокара 7
4Ковальський цехМеханічний цех240Поковки358280
Всього280

4. Розрахунок площі складських приміщень

Загальна площа складу складається з:

–корисної площі (площа складу, що використовується безпосередньо під зберігання вантажів);

–оперативної площі (площа складу, що використовується для виконання логістичних операцій – площа приймально-сортувальних, відпускних, зважувальних площадок, проходи, проїзди і т.ін.);

–конструктивної площі (площа колон, перегородок, ліфтів тощо).

Розрахунок загальної площі складських приміщень проводиться або за укрупненими нормативами (метод навантажень) або більш точними методами.

Метод навантажень використовується для розрахунку площ складів загального призначення та на першій стадії проектування складів.

Загальна площа складу за методом навантажень визначається за допомогою такої формули:

, (4.1)

де - загальна площа складу, м2;

– максимальна норма зберігання вантажів на складі, т.;

- коефіцієнт нерівномірності надходження вантажів на склад;

- середнє розрахункове навантаження на 1м2 площі складу, т/м2;

- коефіцієнт використання площі складу.

Максимальна норма зберігання вантажів на складі визначається за формулою

, (4.2)

– річний обсяг надходження на склад i‑го вантажу;

- максимальна норма запасу і-го вантажу, діб;

- кількість найменувань вантажів, що надходять на склад.

Коефіцієнт нерівномірності надходження вантажу на склад визначається за формулою

, (4.3)


де - максимальний добовий обсяг вантажів, що надходять на склад т/д.,

- середньодобовий обсяг вантажів, що надходять на склад, т/д.

Середнє розрахункове навантаження на 1м2 площі складу залежить від характеристики вантажів, що зберігаються та конструктивних особливостей будівлі складу і визначається за довідковими даними.

Коефіцієнт використання площі складу – відношення корисної площі складу до загальної, визначається за довідковими даними. Більш точні методи використовуються при детальному проектуванні.

Задача 1

Визначити розмір площі складу методом навантажень при таких умовах:

Таблиця 4.1 – Вихідні дані для розрахунку задачі 1:

ПоказникЗначення
Річний обсяг вантажів, що надходять на склад, т.46000
Максимальна норма запасу, діб15
Середнє розрахункове навантаження, т/м210
Коефіцієнт використання площі складу0,7
Коефіцієнт нерівномірності надходження вантажів1,2

1) За формулою (4.2): Zmax=1916,67т.

2) За формулою (4.1): Sзаг= =328,57м2

Задача 2

Використовуючи точний метод, розрахувати розмір площі складу, необхідної для зберігання круглої сталі та середніх деталей. Для зберігання круглої сталі використовуються вертикальні стійки розміром 2,4х4м та місткістю 34 т.

Для середніх деталей використовують стелажі розміром 2,5х4 м, місткістю – 45т.

Таблиця 4.2 – Вихідні дані для розрахунку задачі 2

ПоказникЗначення
Максимальний запас круглої сталі, т1800
Максимальний запас середніх деталей, т3400
Коефіцієнт використання площі складу0,3
Коефіцієнт нерівномірності надходження вантажу1,4

Розрахунок площі під стойки для зберігання сталі проводиться за формулою

, (4.4)

де - площа під стійки для зберігання сталі, м2;

- висота стійки, м;

– довжина стійки, м;

- кількість стійок для зберігання круглої сталі, шт.

Sс=2,4*4*75=720м2.

Необхідна кількість стійок дорівнює

, (4.5)

де - максимальний запас зберігання круглої сталі, т;

коефіцієнт нерівномірності надходження металу;

- місткість вертикальної стійки, т;

пс=стійок

Розрахунок прощі складу, необхідної для зберігання середніх деталей проводиться за формулою

, (4.6)

- площа під стелажі для зберігання середніх деталей, м2;

- висота стелажа для зберігання середніх деталей, м;

– довжина стелажа для зберігання середніх деталей, м;

- кількість стелажів для зберігання середніх деталей, шт.

Sст =2,5*4*106=1060 м2.

Необхідна кількість стелажів дорівнює

, (4.7)

де - максимальний запас зберігання середніх деталей, т.;

- коефіцієнт нерівномірності надходження середніх деталей;

- місткість стелажу, т;

n =стелажів.

Загальна площа визначається за формулою

; (4.8)

Sзаг=(720+1060)/0,3=5933,33 м2


5. Визначення оптимальної партії замовлення методом Уілсона

Розмір оптимальної партії замовлення визначається за формулою, яка в теорії управління запасами відома як формула Уілсона. В основу цієї формули покладено гіпотезу про те, що запаси на складах безперервно змінюються від замовленої величини Q до 0, а потім знову безперервно зростають до Q (при надходженні нового замовлення). Відповідно середній рівень запасів дорівнює Q/2 протягом всього часу, який розглядається.

У зв’язку з тим, що, як правило витрати на збереження одиниці товару виражаються як частка від ціни закупівлі цього товару, витрати на збереження запасів дорівнюватимуть добутку Q/2 і СН. Тоді повні змінні витрати на утримання запасів протягом планового періоду будуть виражатися, як:

, (5.1)

D – попит на товар з боку замовника на плановий період, шт.;

L – витрати на замовлення однієї партії товару (витрати на оформлення документів, транспортування), грн.;

H – частка витрат на збереження одиниці товару за плановий період (від витрат на придбання одиниці товару);

С – витрати на придбання одиниці товару, грн/шт.;

Q – обсяг партії замовлення, шт.

Відповідно перша складова формули визначає розмір витрат на зберігання придбаного товару протягом планового періоду, а друга складова – розмір витрат на транспортування всіх партій товару протягом планового періоду.

Мінімізувати функцію повних змінних витрат на утримання запасів (оптимізувати запаси) можна лише змінюючи розмір партії замовлення. На інші складові формули 5.1 впливати значно важче. Диференціюємо цю функцію відносно Q та прирівнюємо її похідну до нуля. Вирішуємо одержане рівняння відносно змінної Q.

Таким чином обсяг замовлення, який відповідає оптимальному значенню величини запасів, дорівнює:

. (5.2)

Необхідно аналітичним та графічним способом визначити оптимальний розмір замовлення.

Таблиця 5.1 – Вихідні дані для розрахунку оптимального розміру замовлення

ПоказникЗначення
Річна потреба дитячого кафе у соках, л.1850
Витрати на оформлення замовлення та транспортування, у.о16
Ціна 1 л соку, у.о1,4
Вартість зберігання 1л соку на складі (% від його вартості)6

Розмір партії поставки має бути кратний 100, тому округлимо 1850 до 1900 літрів.

Для визначення обсягу замовлення аналітичним методом підставимо у формулу 5.2 відповідні дані

Q==850,8≈900

Для визначення оптимального розміру замовлення графічним методом потрібно скласти табл. 5.2. За даними таблиці будується графік як показано на рис. 5.1.

Для визначення оптимального розміру замовлення на графіку потрібно знайти місце перетину кривої витрат на реалізацію замовлення та кривої витрат на зберігання продукції, та визначити значення, що відповідає йому на горизонтальній осі. (Приблизно 900л)


Таблиця 5.2 – Розрахунок оптимальної величини партії замовлення

Розмір партії

поставки, л

Q1002003004005006007008009001000110012001300140015001600170018001900

Витрати на реалізацію

замовлення, у.о.

30415210176615143383430282523222019181716

Витрати на зберігання

замовлення, у.о.

481317212529343842465055596367717680

Повні змінні витрати на

утримання запасів, у.о.

+30816011493827673727272747678818386899296

Рисунок 5.1 – Графік визначення оптимального розміру замовлення

6. Оптимізація величини логістичних витрат за допомогою АВС аналізу

В основі методу використання АВС аналізу лежить припущення, що не всі постачальники характеризуються однаковим впливом на ефективність логістичної системи. У зв’язку з цим вважається, що найбільш доцільною є робота з постачальниками які мають великий обсяг поставок на дане підприємство.

АВС аналіз виконується у такій послідовності:

1) Із даних бухгалтерського або управлінського обліку беруться дані про річний обсяг ресурсів, отриманий підприємством від кожного постачальника.

2) Розміри обсягу записуються у спадній послідовності.

3) Визначається питома вага кожного постачальника у загальному обсязі поставок підприємства.

4) Знаходяться акумульовані значення обсягу поставок ресурсів від окремих постачальників у відсотках.

Класифікація постачальників за групами здійснюється відповідно з наступних критеріїв.

До групи А відносять постачальників, з якими підприємство здійснює приблизно 80% обсягу поставок. До групи Б відносять постачальників, які здійснюють 15% від загального обсягу поставок. До групи С відносять постачальників обсяг поставок яких становить не більше 5% віз загального обсягу поставок. Машинобудівне підприємство здійснює закупівлі сировини та матеріалів у 14 постачальників. За допомогою методу АВС-аналізу потрібно визначити постачальників, більш тісне співробітництво з якими дозволить значно підвищити ефективність логістичної системи. Вихідні дані подані у табл. 6.1.

Таблиця 6.1 – Дані про річний обсяг поставок ресурсів на машинобудівне підприємство, грн

Пор.

номер

Найменування постачальникаЗначення
1ВАТ «Вега»19000
2ВАТ «Гранд»342
3ООО «Стренг»1200
4ВАТ «Мотордеталь»7654
5ТОВ «Кабельзбут»5641
6ТОВ «Точдеталь»3568
7ВАТ «Титан»3457
8ВАТ «Криворіжсталь»1200
9ПП «Віват»5432
10ПП «Бест»1234
11ВАТ «Гумотехніка»6543
12ВАТ «Зоря»2233
13ВАТ «Полімер»2347
14ВАТ «Солар»10986

Згідно з рекомендаціями проведемо АВС-аналіз. Результати проведених розрахунків наведено в табл. 6.2.


Таблиця 6.2 – Результати АВС аналізу постачальників машинобудівного підприємства

Пор. номерНайменування постачальникаРічний обсяг, грнЧастка у загальному обсязі, %Обсяг кумуляти-внийГрупа
1ВАТ «Вега»1900026,8226,82А
2ВАТ «Солар»1098615,5142,33
3ВАТ «Мотордеталь»765410,8153,14
4ВАТ «Гумотехніка»65439,2462,38
5ТОВ «Кабельзбут»56417,9670,34
6ПП «Віват»54327,6778,01
7ТОВ «Точдеталь»35685,0783,08Б
8ВАТ «Титан»34574,8887,96
9ВАТ «Полімер»23473,3191,27
10ВАТ «Зоря»22333,1594,42
11ПП «Бест»12341,7496,16С
12ВАТ «Криворіжсталь»12001,6997,85
13ООО «Стренг»12001,6999,54
14ВАТ «Гранд»3420,46100
15Всього70837100100-

Проведений аналіз показує, що найбільший внесок у формування загального річного обсягу поставок ресурсів (78,01%) роблять 6 постачальників, які складають групу А.

У групу В увійшло 4 постачальника, на яких припадає 16,41% загального обсягу поставок ресурсів.

У групу С увійшло 4 постачальника річний обсяг поставок ресурсів яких в загальному обсязі становить 5,58%.

Відповідно до результатів проведеного АВС-аналізу потрібно формувати систему взаємовідносин з окремими постачальниками ресурсів.

Робота з постачальниками групи А суттєво впливає на ефективність логістичної системи підприємства. Саме з цією групою постачальників підприємству доцільно постійно співпрацювати з метою покращання результатів логістичної діяльності та зменшення логістичних витрат.

У порівнянні із постачальниками групи А, постачальникам групи Б приділяють менше уваги, але обов’язково слід контролювати своєчасність поставок та рівень цін на аналогічні товари у інших постачальників.

Робота із постачальниками групи С полягає у вдосконаленні та спрощенні процедури оформлення замовлення, координації поставок, визначенні максимально можливого рівня запасу (для зменшення кількості та частоти постачання).

7. Оптимізація розміщення розподільчих центрів

Задача територіального розміщення і формування складської мережі – оптимізаційна задача тому що, з одного боку, будівництво нових та купівля функціонуючих складів та їх експлуатація пов’язана зі значними капіталовкладеннями, а з іншого – потрібно забезпечити поряд з підвищенням рівня обслуговування споживачів зниження видатків обороту за рахунок наближення до своїх клієнтів.

Задачі такого типу розв’язуються за допомогою методу визначення центру ваги матеріальних потоків (в основі цього підходу лежить припущення, що транспортні витрати залежать від відстані та впливу транспортного тарифу). Цей метод дозволяє визначити оптимальне місце розташування одного розподільчого центру. Для цього використовується метод накладення мережі координат на карту потенційних місць розташування складів. Система мережі дає можливість оцінити вартість доставки товарів від кожного постачальника до ймовірного складу і від складу до кінцевого споживача. Обирають варіант, який визначається як центр маси.

Координати центру ваги вантажних потоків, тобто точки у якій може бути розташовано розподільчий склад (Xсклад,Yсклад), визначається за формулами:


; (7.1)

, (7.2)

де – товарооборот і – го споживача;

, – координати і – го споживача;

– транспортний тариф для і – го споживача, чи клієнта;

n – кількість споживачів.

Умова задачі:Власник торгової бази хоче розташувати гуртовий склад у одному із районів міста, щоб якісно обслуговувати продовольчі магазини. Потрібно знайти координати точки розміщення гуртового складу.

Таблиця 7.1 – Вихідні дані

Номер

магазину

Координати, X

Координати, Y

Товарооборот, т/міс.

Транспортний тариф для і-го магазину,

грн / т км

17022220,88
22090110,75
36070160,88
424100120,80
5302551,33
61918190,65

За допомогою формул 7.1 – 7.2 проводимо розрахунки координат точки розміщення гуртового складу. Результати проміжних розрахунків наведені в табл. 7.2.


Таблиця 7.2 – Результати проміжних розрахунків

Номер магазинуBi*TiBi*Ti*XiBi*Ti*Yi
119,361355,2425,92
28,25165742,5
314,08844,8985,6
49,6230,4960
56,65199,5166,25
612,35234,65222,3
Всього70,293029,553502,57

Координати точки розміщення гуртового складу в заданій системі координат є такими:

Xсклад =

Yсклад=


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Экономика
Маркетинг
Информатика
icon
109398
рейтинг
icon
2694
работ сдано
icon
1235
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
102992
рейтинг
icon
5268
работ сдано
icon
2368
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
74112
рейтинг
icon
1857
работ сдано
icon
1171
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
48 857 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
КГТА им.В.А. Дегтярёва
Работа выполнена профессионально и раньше срока. Советую исполнителя как специалиста.
star star star star star
ННГАСУ
С Кристиной, уже во второй раз сотрудничаю на перспективной почве, и вновь успешно. Очень ...
star star star star star
ПримИЖТ (филиал ДВГУПС)
Это мой первый опыт в покупке реферата. Работа Павла мне очень понравилась . Заказ был вы...
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Нужно заполнить таблицу

Отчет по практике, Экономика

Срок сдачи к 30 нояб.

1 минуту назад

Отчет производственной практики в муниципальное бюджетное учреждение...

Отчет по практике, государственное и муниципальное управление

Срок сдачи к 31 дек.

3 минуты назад

Финансы

Доклад, Экономика

Срок сдачи к 23 дек.

6 минут назад

Тема “Понятие государства, его функции“

Реферат, История белорусской государственности

Срок сдачи к 30 нояб.

7 минут назад

Решить тест дистанционный.

Тест дистанционно, теория менеджмента

Срок сдачи к 29 нояб.

8 минут назад

Написать план и пересказ краткий

Другое, Литература

Срок сдачи к 30 нояб.

11 минут назад

Ответить на вопрос

Контрольная, анализ финансово-хозяйственной деятельности

Срок сдачи к 4 дек.

11 минут назад

основы светотехники. решить 6-7 задач

Решение задач, Физика

Срок сдачи к 7 дек.

11 минут назад

Решить задачу по пожарной безопасности

Решение задач, БЖД

Срок сдачи к 1 дек.

11 минут назад

тема бумага и бумажные изделия

Диплом, товароведение

Срок сдачи к 15 дек.

11 минут назад

Потребление и инвестиции на современном этапе развития россии

Реферат, экономика Башкортостана

Срок сдачи к 3 дек.

11 минут назад

педагогика

Контрольная, Педагогика

Срок сдачи к 29 нояб.

11 минут назад

Итоговый тест

Тест дистанционно, Основы строительной климатологии, теплотехники, акустики и светотехники

Срок сдачи к 29 нояб.

11 минут назад

Разработка маршрутной технологической карты

Другое, Технология производства мехатронных систем

Срок сдачи к 7 дек.

11 минут назад

За договором купівлі-продажу мале підприємство «агва» придбало у тов...

Решение задач, Цивільне право

Срок сдачи к 29 нояб.

11 минут назад

Решить 1 задачу

Решение задач, анализ финансово-хозяйственной деятельности

Срок сдачи к 4 дек.

11 минут назад

Не успеваю , помогите пожалуйста , последнее...

Решение задач, Сопромат

Срок сдачи к 16 дек.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход или
регистрация
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно