Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

pencil
Узнай стоимость на индивидуальную работу!
icon Цены в 2-3 раза ниже
icon Мы работаем
7 дней в неделю
icon Только проверенные эксперты

Організація діяльності підприємства

Тип Реферат
Предмет Менеджмент
Просмотров
495
Скачиваний
286
Размер файла
37 б
Поделиться

Організація діяльності підприємства

1. Державна реєстрація підприємства

Державна реєстрація підприємств є обов'язковою юридичною дією при їх створенні. Вона встановлена ст. 6 Закону України "Про підприємства в Україні" та ст. 8 Закону України "Про підприємництво". Ці статті визначають державні органи, на які покладено реєстрацію підприємств (органи державної реєстрації), а також загальні умови і порядок реєстрації. Детальніше вони визначаються Положенням про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. №740.

Для державної реєстрації реєструючому органові необхідно подати документи, перелік яких визначено ст. 8 Закону України "Про підприємництво". За наявності всіх документів реєстрація підприємства здійснюється у строк не більше п'яти робочих днів. Протягом цього часу реєструючий орган зобов'язаний видати заявнику свідоцтво про державну реєстрацію підприємства. Свідоцтво є юридичною підставою для відкриття підприємству рахунків у банку за місцем його реєстрації або у будь-яких інших банках за згодою сторін. Банк зобов'язаний відкрити рахунок і в 3-денний термін повідомити про це податкову інспекцію.

Для державної реєстрації ПП «Юліанна» 03.01.2005 року подало в реєструючи органи наступні документи:

- статут, завірений нотаріально; (Додаток № )

- свідоцтво про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності

(Додаток № )

Заява про реєстрацію в фонд соціального страхування

(Додаток № )

- заяву про реєстрацію в органи пенсійного фонду України; (Додаток № )

- довідку, що підтверджує взяття підприємства облік в органи державної податкової служби, засвідчену органом, що видав [1]

- документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку; (Додаток № )

- реєстраційну картку;(Додаток № )

- заява про виготовлення печатки (Додаток № )

- картку з зразками підписів.(Додаток № )

2. Відкриття рахунку

Відповідно до «Інструкції про відкриття рахунку у національній та іноземній валютах», яка затверджена Постановою Правління НБУ, я, Гоцелюк Юлія Юріївна, директор ПП «Юліанна», 03.01.2005 року подала до АППБ «Аваль» наступні документи:

- заяву про відкриття поточного рахунку встановленого зразка, що підписана фізичною особою-підприємцем; (Додаток № )

- копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця уповноваженим органом державної влади України, засвідчену нотаріально або органом, що його видав; (Додаток № )

- копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку; (Додаток № )

- копію документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи-підприємця у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку; (Додаток № )

- картку із зразками підписів (картка для заповнення надається Банком). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку або нотаріально.(Додаток № )

2.1 Об’ява на внесення готівки

Об'яви на внесення готівки в касу банку мають бути заповнені чорнилами темного кольору , пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерів та іншими способами, які б забезпечили зберігання цих записів протягом установленого терміну зберігання документів. Чеки, як грошові так і розрахункові, повинні бути заповнені від руки чорнилами або пастою кулькових ручок темного кольору. Назва власника рахунку, номер рахунку та назва банку в чеках та об'явах можуть заповнюватися штампа

Для внесення готівки на розрахунковий рахунок, оформляється об’ява на внесення готівки. (Додаток № )


3. Прийняття на роботу

Прийняття працівників на роботу оформлюється виданням наказу, в якому зазначається:

1) Прізвище, ім’я, по батькові працівника;

2) Посада(спеціальність, кваліфікація, розряд);

3) Місце роботи;

4) Умови оплати праці;

5) Початок роботи.

В окремих випадках у наказі про прийняття працівника на роботу можуть бути передбачені додаткові умови, а саме: випробування з метою перевірки відповідності працівника дорученій роботі; строки трудового договору; тривалість робочого часу, якщо трудовий договір укладено на неповний робочий день або тиждень; оплата витрат у зв’язку з переїздом[2] працівника на роботу в іншу місцевість; звільнення працівника від направлення у відрядження при роз’їзному характері роботи тощо. Перед підписом робиться посилання на підстави видання наказу.

З наказом після його підписання керівником підприємства, установи, організації ознайомлюють працівника, роблять відповідний запис у його трудовій книжці, заповнюють особову картку, вносять відомості про працівника до штатно-посадової книги (алфавітної книги).

Прийняття на роботу на ПП «Юліанна» відбувається згідно таких документів:

- заява працівника, який приймається на роботу, до якої додається ксерокопія паспорту , ідентифікаційного коду, анкети; (Додаток № )

- наказ про прийняття на роботу; (Додаток № )


3.1 Структура

Структура підприємства визначається наступними основними факторами:

- розміром підприємства,

- галуззю виробництва,

- рівнем технологій і спеціалізації підприємства.

Якої-небудь стійкої стандартної структури не існує. Вона постійно коректується під впливом виробничо – економічної кон’єктури, науково – технічного прогресу і соціально – економічних прогресів.

Поряд с цим при всьому різноманітті структур усі виробничі підприємства мають ідентичні функції, головної з яких – виготовлення і збут продукції. Щоб забезпечити нормальне функціонування повинне мати у своєму складі цехи і майстерні по виготовленню продукції (виконанню робіт, наданню послуг) і по обслуговуванню виробничого процесу. Крім того, кожне підприємство не залежне від його розмірів, галузевої приналежності й рівня спеціалізації постійно веде роботу з оформлення замовлень на виготовлення продукції; організує її схоронність і збут замовникові; забезпечує закупівлю і постачання сировини, матеріалів.

Структура приватного підприємства «Юліанна» проста, це пов’язано з тим, що підприємство тільки-но відкрилося. До її складу входять два відділи: комерційний відділ та відділ бухгалтеріі Віділи, які існують на підприємстві, взаємопов’язані між собою , таким чином , забезпечуючи організацію комерційної діяльності. Структура підприємства передбачає у подальшому розвитку розширити всій склад, а тим самим покращуючи роботу у відділі. (Додаток № )

3.2 Штатний розклад

У статуті ПП «Юліана» зазначено, що його власником визначається структура і штатна чисельність працівників, а також розробляється штатний розклад. На практиці дана функція іноді покладається на відділ кадрів (якщо він є), але найчастіше - на бухгалтера, особливо, на початковій стадії діяльності підприємства.

Штатний розклад складений у відповідності зі структурними підрозділами підприємства в порядку підпорядкованості 1 (з огляду на підпорядкованість усередині структурного підрозділу). Даний розклад затверджується на початку року директором (керівником) підприємства і діє протягом календарного року. Про затвердження штатного розкладу видається відповідний наказ.

Штатний розклад оформлюється на основі структури підприємства. В ньому визначається:

- структурний підрозділ;

- прізвище, ім’я та по батькові працівників;[3]

- розмір окладу;

- чисельність працівників;

Штатний розклад затверджений керівником підприємства на початку року та діє протягом календарного року. (Додаток № )

3.3 Посадові інструкції

Посадова інструкція – це документ, який оформлюється на кожного працівника. В ній зазначається:

1) сфера діяльності працівника;

2) посада;

3) функції працівника;

4) посадові обов’язки працівника;

5) права та відповідальність;


3.4 Положення про відділи

Згідно відділів ,які існують на підприємстві складається положення про відділи, в яких вказується загальні положення, права, основні завдання та функції, порядок роботи у відділу, відповідальність та заключні положення.(Додаток № )

3.5 Трудовий контракт

Трудові відносини на підприємстві між власником ПП «Юліанна» та працівником регулюються, крім нормативних та законодавчих актів, ще й за допомогою трудових договорів (контрактів) та угод.

Трудовий контракт ПП «Юліанна» укладений в письмовій формі. Письмова форма контракту підвищує гарантії сторін в реалізації досягнутих домовленостей з питань умов праці.

При укладанні контракту рекомендується зазначити наступні основні умови: місце роботи, а саме: назва і адреса підприємства, куди приймається працівник, конкретну роботу у відповідності з кваліфікацією по певній професії або посаді, яку повинен виконувати працівник, дату початку роботи та її закінчення, якщо укладається терміновий трудовий контракт, оплату парці, обов’язки підприємства по забезпеченню охорони праці.

Трудова угода укладається у письмовій формі між власником та працівником. Цей договір підвищує гарантії обох сторін з питань умов праці.(Додаток № ).

3.6 Характеристики інструкції щодо охорони праці та пожежної безпеки

Закон України «Про охорону праці» - це самостійна гілка в законодавстві України про працю. Закон визначає основні положення конституційного права громадян на охорону життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, регулює відносини між власником та працівником з питань безпеки, гігієни праці, а також встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.Дія Закону поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та видів діяльності, на усіх громадян, які працюють, а також залучені до праці на цих підприємствах.

Основні принципи державної політики в галузі охорони праці:

- пріоритет життя і здоров’я працюючих, відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

- комплексне вирішення завдань охорони праці шляхом створення Національної програми поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

- соціальний захист працівників, повне відшкодування шкоди потерпілим від нещасних випадків, профзахворювань;

- встановлення єдиних нормативів з охорони праці для всіх підприємств;

- організація навчання населення, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працюючих з питань охорони праці.

На виконання Закону для проведення наукових досліджень у галузі охорони праці створено Національний науково – дослідний інститут охорони праці, для навчання керівних працівників і спеціалістів з охорони праці створено Науково – інформаційний і навчальний центр охорони праці.Чітко виражена і соціальна спрямованість Закону. Він гарантує не лише здорові та безпечні умови праці, а й соціальний захист трудівників, інвалідів праці, а також сімей тих, хто загинув на виробництві. Закон передбачає також відшкодування моральної шкоди працівникові, якщо небезпечні або шкідливі умови праці призвели до моральної шкоди потерпілому, порушення його нормальних життєвих зв’язків.

Розмір відшкодування моральної шкоди може досягати 200 мінімальних заробітних плат незалежно від інших виплат.

Вперше Закон проголошує, що працівник може відмовитись від роботи, якщо не виконується законодавство з охорони праці, а власник при цьому не буде виплачувати йому середній заробіток.

Фінансування охорони праці здійснюється власником. Працівник не несе ніяких витрат на заходи з охорони праці. Для фінансування заходів з охорони праці на підприємствах, в галузях і на державному рівні створюються фонди охорони праці.

Закон України «Про пожежну безпеку»

Закон визначає правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України. Забезпечення пожежної безпеки є невід’ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища. Цей Закон наголошує, що забезпечення пожежної безпеки підприємств покладається на їх керівників.

Власники підприємств зобов’язані

- розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;

- забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов державного пожежного нагляду;

- організувати навчання працівників правилам пожежної безпеки.

У загальноосвітніх, професійних і вищих навчально – виховних закладах організовується вивчення правил пожежної безпеки на виробництві та в побуті, а також дії на випадок пожежі.

Державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки в населених пунктах і на об’єктах незалежно від форм власності здійснюється державною пожежною охороною.

Усі працівники при прийняті на роботу і щорічно за місцем роботи проходять інструктажі з питань пожежної безпеки.

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки, забороняється.

На підприємствах з метою проведення профілактики пожеж, організації їх гасіння створюються добровільні пожежні дружини.

За порушення вимог пожежної безпеки до службових осіб застосовуються штрафні санкції.

Громадський контроль за виконанням вимог законодавства з пожежної безпеки здійснюють добровільні пожежні дружини.

Нагляд за додержанням законності в діяльності пожежної охорони здійснює Генеральний прокурор України.(Додаток № )


4. Закупівля меблів та офісної техніки

Приватне підприємство «Юліанна» закупило у ТОВ «Єлектрон» обладнання для організації підприємницької діяльності та зобов’язується прийняти товар та здійснити за нього оплату в установлені строки .

В свою чергу ТОВ «Єлектрон» зобов’язується передати у власність ПП «Юліанна» товар згідно з умовами державних стандартів, технічних умов. Всі витрати на транспортування , розвантажування товару та інші витрати проводяться за рахунок ТОВ «Єлектрон».

Зобов’язання Продавця доставити товар до Покупця відповідно державним стандартам України

Якщо при приймання товарів Покупець виявить товари, що не відповідають сертифікату, то він має право отримати від Продавця в замін таку ж кількість товарів належної якості або ж стягнути з Продавця штраф.

Якщо товар при транспортуванні був пошкоджений, то всі витрати, пов’язанні з ремонтом або заміною Продавець бере на себе.

Обидві сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове не виконання своїх обов’язків у випадках виникнення обставин нездоланної сили: землетрус, пожежа, повінь, військові дії. (Додаток № )


5. Договір оренди

ПП «Юліанна» юридична адреса якого, пр-т Леніна,25, в особі директора Гоцелюк Юлії Юріївни, 12.01.2005 року підписало договір оренди з ТОВ «Піон» юридична адреса якого вул.. Пушкіна,27, в особі директора Петренко Тетяни Анатоліївни. Об’єктом оренди являється касовий апарат який береться на строк - один рік.

Згідно договору оренди ТОВ «Піон»(Орендодавець) повинен передати ПП «Юліанна» (Орендарю) об’єкт згідно договору та технічну документацію, необхідну для належного утримання та використання об’єкта.

Орендар в свою чергу зобов’язаний використовувати об’єкт за його цільовим призначенням та своєчасно здійснювати орендні платежі.

(Додаток № )


6. Службові відрядження

Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням підприємства, об’єднання, установи, організації на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його основної роботи. Оформлюючи документи на відрядження, слід керуватися правилами.

Направлення працівника у відрядження оформлюється наказом керівника підприємства, після чого працівникові видаються посвідчення та кошти на відрядження. Повернувшись з відрядження, працівник передає звіт до бухгалтерії.

Видача наказу

Наказ (розпорядження) по підприємству про відрядження директора ПП «Юліанна», Гоцелюк Ю.Ю. Наказ видається після затвердження завдання, в якому визначена мета виїзду, термін перебування у відрядженні пункт призначення, назва підприємства, на яке відряджається працівник. Наказ підписує керівник підприємства або його заступник. У наказі зазначається: назва підприємства, куди відряджається працівник, строк і мета відрядження. (Додаток № )[4]

Видача посвідчення про відрядження

На підставі наказу директору виписується посвідчення про відрядження, форма якого затверджена наказом Державної податкової адміністрації України «Про затвердження форми посвідчення про відрядження» від 28 липня 1997 р. № 260. У посвідченні про відрядження обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові працівника, що відряджається, пункт призначення, термін і мета відрядження.

Після реєстрації в посвідченні про відрядження проставляються відмітки про дату вибуття з місця постійної роботи, що завіряється печаткою установи, яка використовується у господарській діяльності установи, або спеціальною печаткою для посвідчень. (Додаток № )

Видача авансу

Порядок надання коштів на відрядження регулюється підпунктом 5.4.8 пункту 5.4 статті 5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 р. № 334/94 – ВР, постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663 «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон». А сам порядок видачі коштів під звіт регулюється постановою Правління Національного банку України від 19 лютого 2001 р. № 72 «Про затвердження Правління про ведення касових операцій у національній валюті в Україні».

Чинним законодавством не встановлено, за скільки днів до початку відрядження підприємство має видати працівникові грошовий аванс. На думку Нацбанку України, викладену в листі від 3 серпня 2004 р. № 11-113/2603-7748, грошовий аванс працівникові, який відбуває у відрядження, видається не раніше дати підписання керівником підприємства наказу про відрядження. (Додаток № )

6.1 Касові ордера та касова книга

Надходження в касу й видача грошей підприємства оформляють прибутковими й видатковими касовими ордерами, які виписує бухгалтерія за формами № ДО-1, № ДО-2.

Касові ордери передаються касирові підприємства бухгалтером, а не через особу, що одержує або виносить гроші.

Касир, що одержав від бухгалтерії касові ордери, зобов'язаний перевірити правильність їхнього оформлення, наявність і дійсність підписів, додатка, перераховані в ордері. Після цього він приймає або видає гроші. Особі, що внесло гроші в касу, видається квитанція. При видачі грошей по видатковому касовому ордері, окремій особі, касир вимагає пред'явлення підтверджувальну особистість документа (паспорт, закордонний паспорт, військовий квиток, службове посвідчення й т.д.). Прибуткові касові ордери заповнюються бухгалтерією в журналі реєстрацій касових ордерів, де їм привласнюється порядковий номер. Всі надходження й видачі готівки за прибутковими, а видатковими касовими ордерами касир фіксує в касовій книзі. (Додаток № ).

Надходження в касу й видача грошей підприємства оформляють прибутковими й видатковими касовими ордерами, які виписує бухгалтерія за формами № ДО-1, № ДО-2.

Касові ордери передаються касирові підприємства бухгалтером, а не через особу, що одержує або виносить гроші.

Касир, що одержав від бухгалтерії касові ордери, зобов'язаний перевірити правильність їхнього оформлення, наявність і дійсність підписів, додатка, перераховані в ордері. Після цього він приймає або видає гроші. Особі, що внесло гроші в касу, видається квитанція. При видачі грошей по[5] видатковому касовому ордері, окремій особі, касир вимагає пред'явлення підтверджувальну особистість документа (паспорт, закордонний паспорт, військовий квиток, службове посвідчення й т.д.). Прибуткові касові ордери заповнюються бухгалтерією в журналі реєстрацій касових ордерів, де їм привласнюється порядковий номер. Всі надходження й видачі готівки за прибутковими, а видатковими касовими ордерами касир фіксує в касовій книзі.

6.2 Договір купівлі–продажу

Договори купівлі-продажу товарів у комерційній діяльності є найбільш поширеним видом господарських взаємовідносин між продавцями і покупцями товарів і послуг.

Ризик випадкової втрати або випадкового пошкодження товару переходить на покупця з моменту його передачі покупцеві відповідно до договору.

Якщо продавець відмовляється передати покупцеві проданий товар, покупець має право відмовитися від виконання договору купівлі-продажу. Кількість товару, що підлягає передачі покупцеві, передбачається договором купівлі-продажу у відповідних одиницях вимірювання або в грошовому вираженні.

Якщо продавець передав, порушивши договір купівлі-продажу, покупцеві меншу кількість товару, ніж визначено договором, покупець має право або вимагати відповідну кількість товару, або відмовитися від переданого товару і від його оплати, а якщо товар оплачений - вимагати повернення сплаченої грошової суми. У разі передачі продавцем покупцеві товару в кіль кості, що перевищує вказану в договорі, покупець зобов'язаний сповістити про це продавця. Якщо після отримання повідомлення покупця продавець не розпорядиться відповідною часткою товару, покупець має право, якщо інше не передбачене договором, прийняти весь товар або відмовитися від його прийняття.

Договори купівлі-продажу товарів у комерційній діяльності є найбільш поширеним видом господарських взаємовідносин між продавцями і покупцями товарів і послуг.

За договором купівлі-продажу ТОВ «Альфа»,в особі директора Московської Т. С., яке зобов'язується передати товар у власність ПП «Юліанна», в особі директора Гоцелюк Ю.Ю., яке зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).

Товаром за договором купівлі-продажу можуть бути будь-які речі, якщо вони не вилучені з обороту або не обмежені в обороті.

За договором купівлі-продажу передачі підлягають товари в асортименті, узгодженому сторонами.

Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, якість якого відповідає договору купівлі-продажу. (Додаток № ).

6.3 Договір постачання

Згідно договору постачання ТОВ «Альфа»,що здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується поставити в умовлений термін або терміни, товари, що виробляються або закуплені ним, ПП «Юліанна» для використання в підприємницькій діяльності або інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням.

Зміст договору постачання між ТОВ «Альфа» та ПП «Юліанна»:

- дата укладання договору;

- повне найменування сторін, що уклали договір;

- кількість та асортимент товарів, що підлягають постачанню;

- терміни виконання,

- порядок постачання товарів;

- якість, комплектність, упаковка і маркірування товарів;

- ціни і порядок розрахунків;(Додаток № )


7. Сертифікація

Я, Гоцелюк Юлія Юріївна, директор ПП «Юліанна» для підтвердження якості реалізованої продукції оформила 07.01.2005 року сертифікат відповідності виданий Державним комітетом України по стандартизації метрології та сертифікації (Держстандарт України). Строк дії сертифіката відповідності – один рік.(Додаток № )

8. Реклама

Для стимулювання збуту , забезпечення конкурентоздібності товарів, забезпечення стимулювання об’єму продажу, інформування покупця, підвищення життєвого рівня приватне підприємство «Юліанна» проводить рекламу свого товару, таким чином, впливаючи на покупця.

Свою рекламну компанію підприємство проводить на телебаченні, пресі, вулиці та за допомогою печатної реклами.

Рекламну діяльність ПП «Юліанна» оформила на прайс – листах, каталозі, буклетах, візитних картках.(Додаток № )


9. Заробітна плата

Заробітна плата конкретного робітника залежить від результатів затраченої ними праці, її кількості і якості з урахуванням наслідків господарської діяльності підприємства. Таким чином, і робітник, і роботодавець в умовах соціального партнерства повинні розуміти заробітну плату, з одного боку, як будь – який заробіток, обчислений, як правило, у грошовому вираженні, що його згідно з трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану роботу чи наданні послуги, а з другого – як перетворену форму вартості і ціни робочої сили.[6]

Розмір заробітної плати повинен бути таким, щоб робітник міг оновлювати свої фізичні сили, поповнювати професійні знання, підвищувати духовний та кваліфікаційний рівень, матеріально забезпечувати сім’ю тощо.[7]

Мінімальна заробітна плата – це встановлений державою розмір заробітної плати, нижче якого не може провадитись оплата за фактично виконану найманим робітником повну місячну норму праці.

Встановлена державою мінімальна заробітна плата регулює з урахуванням:

1) Вартісної величини мінімального споживача бюджету;

2) Середнього рівня заробітної плати по країні;

3) Рівнів економічного розвитку та продуктивності.

Для диференціації заробітної плати на рівні підприємства використовуються такі елементи, як нормування праці, тарифна система, форми та системи заробітної плати.


9.1 Табель обліку робочого часу

Облік робочого часу, а також контроль за станом трудової дисципліни на підприємстві здійснюється за допомогою табеля обліку робочого часу. При прийнятті на роботу працівника, йому присвоюється табельний номер.

Завданням табельного обліку є:

1) Контроль за явкою на роботу й закінчення роботи;

2) Виявлення причин запізнення чи не явки на роботу;

3) Отримання даних про фактично відпрацьованим робітниками часу;

4) Складання звітності про наявність робітників та їх пересування.

В табель заносяться прізвища всіх робітників. В табелі визначається кількість відпрацьованого часу кожним робітником, не явки на роботу .

У кінці місяця підраховується загальний календарний фонд робочого часу, час не виходів та інших втрат.У кінці місяця бухгалтер підраховує кількість робочого часу по кожному робітникові. Ці данні необхідні для контроля за використанням робочого часу і для начислення заробітної плати робітникам підприємства за звітний місяць.( Додаток № )

9.2 Утримання податків у бюджет

Податкова система України сформувалась на основі закону «Про систему оподаткування»

У 1994 р. він був прийнятий у новій редакції з урахуванням змін та доповнень. До нього були включені як податки так і інші обов’язкові платежі, справляються на території Країни, з поділом їх на загальнодержавні та місцеві.

1) Податок на добавлену вартість – стягується з усіх оборотів по реалізації товарів і надання послуг. Об’єктом оподаткування є добавлена вартість, яку визначають як різницю між виручкою від реалізації та матеріальними і прирівненими до них витратами;

2) Акцизний збір – встановлює в процентах до обороту по реалізації підакцизних товарів;

3) Податок на прибуток – сплачується по основній ставці 30%. Суму прибутку обчислюють вирахуванням із виручки від реалізації податку на добавлену вартість;

4) Прибутковий податок громадян стягується за прогресивними ставками, які диференційовані залежно від розміру доходу;

5) Плата за землю стягується у формі орендної плати чи земельного податку;

6) Державне мито являє собою плату населення і підприємств за послуги, що їх надає держава: нотаріальні дії, видача патентів, реєстрація товарних знаків та інше;

7) Мито сплачується при експорті й імпорті товарів і послуг, а також при транзиті товарів через митну територію України. Його сплачує особа чи організація, що подає митну декларацію.

Податкова система являє собою поєднання прямих і непрямих податків. Усі складові податкової системи повинні становити єдине ціле і не виступати у суперечності між собою, а також із завданнями соціально – економічного розвитку.

В умовах ринкової економіки податкова система має ряд фінансових регуляторів, за допомогою яких держава впливає на різні сторони суспільного життя. Причому податки – стрижнева основа державного регулювання ринку, і тому податкова політика держави завжди перебуває у центрі уваги всього суспільства. (Додаток № )

10. Облік та звітність

Облік займає одне з головних місць у системі керування. Він відображає реальні процеси виробництва, обігу, розподілу й споживання, характеризує фінансовий стан підприємства, є основою для планування його діяльності.

Виходячи з облікової інформації можна прогнозувати показники розвитку підприємства й виявити резерви підвищення ефективності виробництва.

Облік не тільки відображає господарську діяльність, але й впливає на неї. Будучи частиною процесу керування, він даті важливу інформацію, що дозволяє: контролювати поточну діяльність підприємства; планувати його стратегію й тактику; оптимально використовувати ресурси; вимірювати й оцінювати результати діяльності; усувати суб'єктивність при прийнятті рішень.

Певної системи первинної документації оперативний облік, як правило, не має. У ньому використовуються в основному дані первинних документів бухгалтерського обліку й тільки в окремих випадках підприємства становлять свої форми документів.

Бухгалтерський облік - процес виявлення, виміру, реєстрації, нагромадження, узагальнення, зберігання й передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийнять рішень.

У бухгалтерському обліку підприємництво відображається як система різнорідних, але взаємозалежних об'єктів - майна, його джерел і змін, останніх у результаті господарювання. Узагальнення здійснюється в єдиному грошовому вимірнику, шляхом суцільного спостереження й виміру всіх змін даних об'єктів.

Бухгалтерський облік строго документальний, тобто кожний запис у ньому провадиться тільки на підставі правильно складених і оформлених документів. Це забезпечує юридичну повноцінність і доказовість інформації бухгалтерського обліку і її суспільне визнання.

Облік - сукупність правил і процедур, що забезпечують підготовку, оприлюднення інформації про результати діяльності підприємства і його фінансовому стані, відповідно до вимог законодавчих актів і стандартів бухгалтерського обліку.

Метою складання звітності є подання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої й неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності й рух коштів підприємства.

Звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів відносно:

- придбання, продажі й володіння цінними паперами;

- участь у капіталі підприємства;

- оцінка якості керування;

- оцінки здатності підприємства вчасно виконувати свої обов'язки;

- забезпечення зобов'язань підприємства;

- визначення суми дивідендів, які підлягають розподілу;

- регулювання діяльності підприємства;

Звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з обліком їх конкретних інформаційних потреб.

Звітним періодом для складання звітності є календарний рік. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. Звітність повинна бути достовірної. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірної, якщо вона не містить помилок і перекручувань, здатних вплинути на рішення користувачів звітності.

Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:

- фінансові звіти підприємства за різні періоди;

- фінансові звіти різних підприємств.

Для того щоб фінансова звітність була зрозумілої користувачам, вона повинна містити дані про:

- підприємстві;

- дата звітності й звітному періоді;

- валюта звітності й одиниці її виміру;

- відповідної інформації відносного звітного періоду;

- обліковій політиці підприємства і її змін;

- консолідації фінансових звітів;

- припиненні окремих видів діяльності;

- обмеженні щодо володіння активами;

- виявлених помилках минулих років і пов'язаних з ними коректуваннях;

- переоцінці статей фінансових звітів;

- іншої інформації.

Кожний звіт повинен містити дату, за станом на яку наведені його показники, або період, що він охоплює. Якщо період за який він складений, відрізняється від звітного періоду, то причини й наслідки цього повинні бути розкриті в примітки до фінансової звітності.

У фінансовій звітності повинна бути зазначена валюта, у якій відображені елементи звітності, і одиниця її виміру. Якщо валюта звітності відрізняється від валюти, у якій ведеться бухгалтерський облік, то підприємство повинне розкрити причини цього й методи, використані для перекладу звітів з однієї валюти в іншу. Підприємство повинне висвітлювати вибрану облікову політику шляхом опису:

Бухгалтерські звіти й баланси підписує керівник і головний бухгалтер, а при відсутності на підприємстві бухгалтерської служби - фахівець, що веде облік. (Додаток № )


1. [1] Грабова Л.В. Добравський В.В. Бухгалтерский учет. – Х., 1999.-360с.

[2]Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. Посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2000. – 384с .

[3]Сліпушко О. Українська мова й єтапи кар`єри ділової людини. – К.: Криниця, 1999. – 199 с

[4]Луць В.В. “Контракти у підприємницькій діяльності”: навч. Посіб. 2-е вид., стер. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 560с.

[5]Завгородний В.П. Настольная книга бухгалтера малого бизнеса. – К.: ВИРА-Р; Дакор, 2000. – 608 с.

[6]Соснин А.С., Мельниченко Л.В. Основы теории и практики менеджмента: Консп. Лекций. – К.: Изд-во Европ.Ун-та, 2002. – 216с.

[7]Соснин А.С., Мельниченко Л.В. Основы теории и практики менеджмента: Консп. Лекций. – К.: Изд-во Европ.Ун-та, 2002. – 216с.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Экономика
Маркетинг
Информатика
icon
109993
рейтинг
icon
2705
работ сдано
icon
1238
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
103781
рейтинг
icon
5281
работ сдано
icon
2378
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
74482
рейтинг
icon
1858
работ сдано
icon
1172
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
48 894 оценки star star star star star
среднее 4.9 из 5
Московский Университет имени С.Ю. Витте
Спасибо большое исполнителю. Работы принимаются без замечаний, всегда выполняются вовремя....
star star star star star
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Работа выполнена задолго досрочно! Никаких замечаний и недочетов! Спасибо большое Ирине!
star star star star star
НГТУ
Отличный исполнитель, все своевременно и даже быстрее, работа выполнена отлично!
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

в любом формате

Решение задач, математические основы судовождения

Срок сдачи к 9 дек.

только что

Разработка IT-продукта

Курсовая, Анализ и моделирование бизнес-процессов

Срок сдачи к 8 дек.

1 минуту назад

География/физ-ра/обж 1 курс колледж. уровень простой.

Решение задач, География

Срок сдачи к 15 дек.

1 минуту назад

Прочитайте высказывания писателей и ученых. Выполните задания:

Контрольная, Русский язык

Срок сдачи к 23 дек.

2 минуты назад

Написать эссе на выбор из двух книг

Эссе, Социология

Срок сдачи к 15 дек.

2 минуты назад

решить не по правилу лопиталя

Решение задач, Математика

Срок сдачи к 7 дек.

3 минуты назад

Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить 4 задачи:

Решение задач, физика

Срок сдачи к 8 дек.

3 минуты назад

Помочь решить задач (бух учет) 23 числа в 17:00

Тест дистанционно, Бухгалтерский учет

Срок сдачи к 23 дек.

3 минуты назад

Скрайбинг

Другое, Экология

Срок сдачи к 11 дек.

3 минуты назад

Задачи

Решение задач, Правоведение

Срок сдачи к 31 дек.

3 минуты назад
4 минуты назад

Выполнять задание ориентируясь на структуру работы

Контрольная, Психология

Срок сдачи к 13 дек.

5 минут назад

Нужно написать курсовую работу « Разработка базы данных»

Курсовая, Информатика и программирование

Срок сдачи к 18 дек.

5 минут назад

Реферат не более 15 страниц

Реферат, Физическая культура и спорт

Срок сдачи к 14 дек.

5 минут назад

судебный процесс в россии по соборному уложению 1649 г

Курсовая, история государства и права

Срок сдачи к 14 дек.

6 минут назад

Решить 3 задачи

Контрольная, Физика

Срок сдачи к 9 дек.

6 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход или
регистрация
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно