Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

pencil
Узнай стоимость на индивидуальную работу!
icon Цены в 2-3 раза ниже
icon Мы работаем
7 дней в неделю
icon Только проверенные эксперты

Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

Тип Реферат
Предмет Менеджмент
Просмотров
265
Скачиваний
158
Размер файла
26 б
Поделиться

Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

РЕФЕРАТ

На тему:

Методика розрахунку ефективності управління на ПП «Туроператор»

Київ 2010


Перед тим як перейти до розгляду ефективності управління міжнародними туристичними операціями слід визначити вплив зовнішніх і внутрішніх показників на ефективність.

Для того щоб одержати ясну оцінку сил туристичного підприємства «Туроператор» й ситуації на ринку, існує SWOT-аналіз.

SWOT-аналіз - це визначення сильних і слабких сторін підприємства, а також можливостей і погроз, які виходять із його найближчого оточення (зовнішнього середовища).

Сильні сторони (Strengths) - переваги організації;

Слабості (Weaknesses) - недоліки організації;

Можливості (Opportunities) - фактори зовнішнього середовища, використання яких створить переваги організації на ринку;

Загрози (Threats) - фактори, які можуть потенційно погіршити положення організації на ринку.

Отже, проведемо SWOT-анализ туристичної фірми «Туроператор».

Сильні сторони фірми:

1. Наявність необхідних фінансових ресурсів.

2. Вміння професійно вести конкурентну боротьбу.

3. Наявність своїх технологій і стандартів.

4. Відносно низькі затрати.

5. Ефективна реклама.

6. Надійний і професійний менеджмент.

7. Єфективна виробнича потужність.

8.Наявність потреби в послугах фірми на споживчому ринку.

Слабкі сторони фірми:

1. Відсутність чіткої стратегії.

2. Відсутність навичок і професіоналізма у працівників піприємства.

3. Протиріччя між елементами корпоративної культури з боку різних відділів.

4. Відставання в науково-дослідних розробках.

5. Слабкі канали збуту.

6. Високі по відношенню до конкурентів витрачання виробництва..

7. Відсутність фінансових і матеріальних ресурсів.

8. Невідома марка фірми на споживчому ринку послуг 910. Высокие по отношению к конкурентам издержки производства.

Можливості фірми:

1. Обслуговування додаткових груп споживачів, вихід на новий ринок, розширення продуктової лінії.

2. Диверсифікація послуг, вертикальна і горизонтальна інтеграції.

3. Падіння торгівельних бар'єрів.

4. Добросердя конкурентів.

5. Збільшення темпів зростання ринку.

Загрози фірмі:

1. Входження на ринок сильного конкурента.

2. Спад в економіці.

3. Зниження темпів зростання ринку.

4. Неблагопріятниє зміни в темпах зростання курсу валют..

5. Зміни в смаках споживачів

6. Неблагопріятная демографічна ситуація

Ці дані наведені у наступній таблиці.

Таблиця 3.1

SWOT-анализтуристичної фірми «Туроператор»

Сильні сторони фірмиСлабкі сторони фірми

1.Наявність необхідних фінансових ресурсів.

2.Вміння професійно вести конкурентну боротьбу.

3.Наявність своїх технологій і стандартів.

4.Відносно низькі затрати.

5.Ефективна реклама.

6.Надійний і професійний менеджмент.

7.Єфективна виробнича потужність.

8.Наявність потреби в послугах фірми на споживчому ринку.

1.Відсутність чіткої стратегії.

2.Відсутність навичок і професіоналізма у працівників піприємства.

3.Протиріччя між елементами корпоративної культури з боку різних відділів.

4.Відставання в науково-дослідних розробках.

5.Слабкі канали збуту.

6.Високі по відношенню до конкурентів витрачання виробництва..

7.Відсутність фінансових і матеріальних ресурсів.

8.Невідома марка фірми на споживчому ринку послуг

Можливості фірмиЗагрози фірмі

1.Обслуговування додаткових груп споживачів, вихід на новий ринок, розширення продуктової лінії.

2.Диверсифікація послуг, вертикальна і горизонтальна інтеграції.

3.Падіння торгівельних бар'єрів.

4.Добросердя конкурентів.

5.Збільшення темпів зростання ринку.

1.Входження на ринок сильного конкурента.

2.Спад в економіці.

3.Зниження темпів зростання ринку.

4.Неблагопріятниє зміни в темпах зростання курсу валют..

5.Зміни в смаках споживачів

6.Неблагопріятная демографічна ситуація.

Тепер перейдемо до аналізу прибутку та рентабельності туристичного підприємства «Туроператор». Саме ці показники характеризують економічну ефективність туристичного підприємства.

Основною метою аналізу обсягу прибутку є визначення змін в обсязі одержаного підприємством прибутку та його ефективності. За допомогою такого аналізу можна виявити тенденцію у результатах діяльності підприємства.

Для проведення аналізу обсягу прибутку та рентабельності підприємства туристичної індустрії використовується така інформація:

1. Форма№1 «Баланс» і форма №2 «3віт про фінансові результати».

2. Матеріали оперативного та управлінського обліку операцій, що пов'язані з формуванням та використанням прибутку підприємства за 2006-2008 рр.

В таблиці 2.4 представлено аналіз результатів діяльності туристичної фірми "Туроператор". За даними цієї таблиці видно, що доходи туристичної фірми від надання послуг у 2006 році склали 3531,9 тис.грн., у 2007 році вони зменшились на 424,6 тис.грн. (12%), а у 2008 році збільшились відносно попереднього періоду на 897,8 тис.грн. (28,9%). Подібна тенденція спостерігається й по собівартості продукції, яка у 2007 році по відношенню до 2006 року зменшилась на 6,2%, а у 2008 році відносно 2007 року - збільшилась на 23,8%. Валовий прибуток підприємства у 2006 році складав 770,4 тис.грн., а під впливом вищерозглянутих змін у 2007 році відбулося його зменшення на 24,9%, а у 2008 році відносно попереднього періоду-збільшення на 58,8%. Окрім основного доходу туристична фірма отримує ще доходи від іншої операційної діяльності та інші доходи, відповідно є й інші витрати. Такі доходи та витрати не є систематичними і не мають ніякої тенденції.

Таблиця 2.4

Аналіз структури та динаміки капіталу туристичної фірми "Туроператор "

ПоказникиПеріодвідхилення

гая за

2007 оік

відхилення за 2008рік
2006 рік2007 рік2008 рікабс, тис.грн.

відносне,

%

абс, тис.грн.

відносне,

%

Дохід (виручка) від реалізації продукції, надання послуг3531,93107,34005,1-424,6-12,0897,828,9
Собівартість наданих послуг2154,52020,42501,8-134,1-6,2481,423,8
Валовий прибуток770,4578,5918,8-191,9-24,9340,358,8
Інші операційні доходи55,780,539,224,844,5-41,3-51,3
Витрати561,9-396,3644,4-165,6-29,5248,162,6
Інші доходи115,299,6-115,2-100,099,6100,0
Фінансові витрати13,210,5-13,2-100,010,5100,0
Інші витрати21,517,2-21,5-100,017,2100,0
Прибуток до оподаткування344,7262,7385,5-82,0-23,8122,846,7
Податок на прибуток103,478,8115,6-24,6-23,836,846,7
Чистий прибуток241,3183,9269,9-57,4-23,886,046,8

Чистий прибуток фірми склав у 2006 році 241,3 тис.грн., у 2007 році він зменшився на -23,8%, а у 2008 році по відношенню до 2007 року - він збільшився на 46,8%.

Рівень рентабельності може бути визначений як процентне відношення суми одержаного прибутку до будь-якого показника: обсягу отриманого доходу, величини операційних витрат, середнього розміру основних фондів і оборотних коштів, суми коштів фонду оплати праці тощо. В умовах ринкової економіки та різноманітних форм власності виникає потреба в оцінці рентабельності капіталу.

Результати проведених розрахунків по туристичній фірмі "Туроператор" представлено в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

Оцінка прибутковості діяльності туристичної фірми "Туроператор " за 2006-2008 рр.

ПоказникиОд. вим.ПеріодАбсолютне відхилення, +/-
2006 рік2007 рік2008 рік2007 рік2008 рік
Чистий прибутоктис.грн.241,3183,9269,9-57,486,0
Дохід (виручка) від реалізації продукціїтис.грн.3531,93107,34005,1-424,6897,8
Активитис.грн.8186,77805,97537,0-380,8-268,9
Власний капіталтис.грн.6714,36437,16198,4-277,2' -238,8
Основні фондитис.грн.6751,76343,15995,1-408,6-348,0
Собівартість наданих послугтис.грн.2055,12020,42501,8-34,7481,4
Витратитис.грн.2617,02416,73146,2-200,3729,5
Середньоспискова чисельність працівниківчол275,0342,0393,067,051,0
Рентабельність обороту%6,85,96,7-0,90,8
Рентабельність активів%2,92,43,6-0,61,2
Рентабельність власного капіталу%3,62,94,4-0,71,5
Рентабельність трудових ресурсів%87,753,868,7-34,014,9
Продуктивність працітис.грн.0,90,50,7-0,30,1
Рентабельність закупівлі%11,79,110,8-2,61,7
Рентабельність операційних витрат%9,27,68,6-1,61,0
Рентабельність основних фондів%3,62,94,5-0,71,6

За даними таблиці 2.5 можна зробити висновок про те, що усі розраховані показники ефективності у 2007 році дещо нижчі ніж у 2006 та 2008 рр., основною причиною таких змін є аналогічна зміна обсягу чистого прибутку. Так, рентабельність обороту у 2006 році дорівнювала 6,8%, у 2007 році вона зменшилась до 5,9%, а у 2008 році вона дещо збільшилась відносно попереднього періоду і майже досягла рівня 2008 року. Рентабельність активів мала найбільше значення у 2008 році 3,6%, а найменше у 2007-2,4%. Найбільше значення рентабельності власного капіталу було у 2008 році (4,4%), рентабельності трудових ресурсів також у 2008 році (68,7%).Продуктивність праці була найвищою у 2006 році-0,9 тис.грн. на одного працівника, у цьому ж періоді були найвищими значення рентабельності закупівлі та рентабельності операційних витрат. Найбільш ефективніше основні фонди використовувались у 2008 році (рентабельність-4,5%). В цілому ж діяльність туристичної фірми можна відмітити як ефективну.

Резерви підвищення прибутковості, а отже і ефективності діяльності туристичної фірми " Туроператор " можуть бути класифіковані на:

1. Резерви підвищення обсягів господарської діяльності (доходу від надання послуг).

2. Резерви зростання рівня надбавки (маржі).

3. Резерви удосконалення управління поточними витратами, в тому числі за рахунок:

• скорочення обсягу постійних витрат;

• скорочення рівня умовно-змінних витрат;

• удосконалення структури поточних витрат (зростання питомої ваги умовно - змінних витрат).

4. Резерви удосконалення використання прибутку підприємства. Якісний та кількісний взаємозв'язки між переліченими групами резервів можуть бути досліджені за допомогою моделі беззбитковості діяльності з урахуванням особливостей її побудови та застосування на підприємствах туристичної індустрії.

До показників які характеризують економічну ефективність туристичного підприємства відносять:

Рентабельність реалізованої продукції (Р1) визначається як частка від ділення чистого доходу від реалізації продукції. У нашому прикладі: 0,833 за звітній і минулий період,отже рентабельність реалізованої продукції у звітному році залишилася на рівні минулого року.

Рентабельність операційної діяльності (Р2) визначається як частка від ділення фінансового результату від операційної діяльності на виручку від реалізації продукції:

за звітний період 0,165

за минулий період 0,155

Отже, рентабельність операційної діяльності у звітному році зросла порівняно із минулим роком з 0,155 до 0,165, що позитивно характеризує прибутковість операційної діяльності.

Рентабельність основного капіталу (Р3) – визначається як частка від ділення чистого прибутку підприємства на підсумок балансу.

Рентабельність основного капіталу у звітному періоді зросла порівняно з минулим періодом з 0,223 до 0,309, що позитивно характеризує тенденції у прибутковості підприємства.

Рентабельність власного капіталу (Р4) – визначається як частка від ділення чистого прибутку на середню вартість власного капіталу: цей показник рентабельності у звітному періоді порівняно з минулим періодом збільшився з 0,040 до 0,042, то є тенденцією позитивною.

Період окупності власного капіталу (Р5) визначається як частка від ділення середньої вартості власного капіталу на чистий прибуток: період окупності власного капіталу у звітному періоді порівняно з минулим періодом знизився з 25,1 до 23,6 дня або на 6%, що також є тенденцією позитивною. При високих темпах інфляції визначення показників прибутковості підприємства доцільно здійснювати по даних балансу та звіту про фінансові результати, скоригованих на індекс інфляції

Для туристичного підприємства «Туроператор» важливо знати свій фінансовий стан у майбутньому, виходячи з передбачуваних витрат і кон’юнктури ринку на ті види туристичних послуг, які воно виробляє і реалізує. Насамперед менеджери даного підприємства повинні знати, за якого обсягу реалізації того чи іншого виду продукції (обсяг продажу) досягається беззбитковість виробництва (нульова рентабельність). Такий обсяг реалізації (продажу) називають критичним, оскільки при його зменшенні підприємство починає зазнавати збитків. Водночас при збільшенні продажу над його критичним обсягом забезпечується прибутковість виробництва. Керівникам туристичного підприємства «Туроператор» також важливо знати, наскільки потрібно збільшити обсяг реалізації послуг, щоб одержати бажану суму прибутку, та як вплине на його величину зміна витрат виробництва, що піддаються коригуванню в короткостроковий період.

Визначення критичного обсягу реалізації, а також аналіз беззбитковості виробництва та прогнозування прибутку ґрунтуються на використанні принципу класифікації витрат залежно від їх зв’язку з обсягом виробництва. Щоб безпосередньо визначити їх, можна скористатися двома способами:

1) за допомогою методу рівняння;

2) графічним, побудовою графіка критичної точки обсягу реалізації туристичного продукту (обсягу продажу турів).

Метод рівняння розглянемо на прикладі продажі турів до Хорватії, собівартість яких дорівнює 4000 грн. за один тур, фірма «Туроператор» планує продавати їз за ціною 5500 грн.,постійні витрати - 15000грн (оренда приміщення, заробітня плата працівникам, оплата за освітлення, тощо)

Пр=(Ц*Ктвт)-Пв,

де Пр-прибуток

Ц-ціна,за якою планують один тур;

Кт-кількість турів;

Св-собівартість одного туру;

Пв-постійні витрати;

Позначимо Х- кількість турів, яку необхідно продати для критичної точки беззбитковості,отже рівняння буде мати такий вигляд:

(5500*Х-4000*Х)- 15000=0

1500Х=15000

Х=10

Отже, туристичному підприємству потрібно продати 10 турів до Хорватії, щоб досягти точки беззбитковості.

Для туристичної фірми «Туроператор» розрахунок точки беззбитковості дає змогу визначити кількість путівок , які реалізуються на конкретний тур. У випадку, якщо точка беззбитковості виявиться набагато вище, ніж реальний обсяг продаж, необхідно буде корегувати або ціну туру, або структуру витрат. Для фірми, яка займається організацією гастролей, визначення точки беззбитковості дозволяє скласти оптимальний графік гастролей тощо.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Экономика
Маркетинг
Информатика
icon
115669
рейтинг
icon
2805
работ сдано
icon
1262
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
113550
рейтинг
icon
5504
работ сдано
icon
2483
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
77610
рейтинг
icon
1894
работ сдано
icon
1201
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
49 235 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
ДВГУПС
исполнитель просто замечательный работы выполнена без замечаний.советую всем
star star star star star
ИвГУ
Большое Спасибо! Лилиана, ! реферат по философии выполнен хорошо! Грамотное оформление, ав...
star star star star star
СПБГУТД
Огромное спасибо за качественную работу! И что сделали все так быстро ??
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Выполните задание

Другое, Менеджмент

Срок сдачи к 2 апр.

только что

2 учебные и 2 производственные практики.

Отчет по практике, Информационные системы

Срок сдачи к 16 июня

1 минуту назад

Реферат «исковое заявление

Реферат, правовое обеспечение профессиональной деятельности

Срок сдачи к 2 апр.

1 минуту назад

Решить задачи по дисциплине "Налоговые расследования"

Решение задач, налоговое право

Срок сдачи к 15 апр.

2 минуты назад

Ответить на вопросы , кратко и по факту

Ответы на билеты, защита информации

Срок сдачи к 5 апр.

2 минуты назад

Задачи

Контрольная, Металлургия

Срок сдачи к 3 апр.

3 минуты назад

4. хусаинова снежана юрьевна озюк-12 17. особенности рассмотрения...

Курсовая, гражданский процесс

Срок сдачи к 28 апр.

3 минуты назад

контрольная работа

Контрольная, Английский язык

Срок сдачи к 16 апр.

4 минуты назад

Организация досуговой деятельности детей в Советской...

Курсовая, Дополнительное образование детей: история и современность

Срок сдачи к 10 апр.

4 минуты назад

Курсовая Журналистика

Курсовая, журналистика

Срок сдачи к 6 апр.

5 минут назад

"Реконструкция системы электроснабжения цеха металлообработки"

Диплом, Системы электроснабжения

Срок сдачи к 23 апр.

5 минут назад

Выполнить кр по физике на фото.

Контрольная, Физика

Срок сдачи к 3 апр.

6 минут назад

Основные тенденции развития услуг в мировой экономике

Реферат, Мировая экономика и международные экономические отношения

Срок сдачи к 16 апр.

6 минут назад

Решить задачи по физике на фото.

Контрольная, Физика

Срок сдачи к 3 апр.

7 минут назад

По животным

Контрольная, Ветеринарная фармакология

Срок сдачи к 15 апр.

7 минут назад

Основные тенденции развития услуг в мировой экономике

Реферат, Мировая экономика и международные экономические отношения

Срок сдачи к 3 апр.

7 минут назад

Тест 10 вопросов простых Механика

Решение задач, Физика

Срок сдачи к 2 апр.

8 минут назад

работа с таблицами и решение заданий

Контрольная, экономика организации

Срок сдачи к 12 апр.

9 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход или
регистрация
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно