Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

pencil
Узнай стоимость на индивидуальную работу!
icon Цены в 2-3 раза ниже
icon Мы работаем
7 дней в неделю
icon Только проверенные эксперты

База даних по обліку вогнепальної зброї

Тип Реферат
Предмет Информатика и программирование
Просмотров
571
Скачиваний
257
Размер файла
32 б
Поделиться

База даних по обліку вогнепальної зброї

Міністерство внутрішніх справ України

Харківський національний університет внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут менеджменту, соціальних та інформаційних технологій

Кафедра інформаційних систем і технологій в діяльності ОВС

Курсова робота

з дисципліни «Основи програмування та алгоритмічні мови»

на тему: «База даних по обліку вогнепальної зброї»

Харків р.


Зміст

Вступ

1. Основна частина

1.1 Неформальна постановка задачі

1.2 Формальна постановка задачі

1.3 Структура зберігаючих даних

2. Алгоритми

2.1 Алгоритм основної програми

2.2 Алгоритм процедури Zap

2.3 Алгоритм процедури Udal

3. Вихідний код програми

Висновок

Список використаної літератури


Вступ

Оскільки в сучасному світі існує дуже велика кількість вогнепальної зброї, то реєстрація і облік її просто необхідний, адже саме вона стає причиною багатьох людських смертей. Таким чином для полегшення роботи працівникам міліція я вирішив створити програму яка полегшить роботу працівникам ОВС і переведе їх з паперової реєстрації до більш сучасної електронної. Де також з’являється можливість передачі даної бази мережею Інтернет.

Я вибрав мову програмування Турбо Паскаль, з метою закріплення своїх навиків з програмування.


1. Основна частина

1.1 Неформальна постановка задачі

Розробити програму « облік вогнепальної зброї» бля більш простої та оптимальної обробки інформації по зброї.

- Занесення відомостей по вогнепальній зброї користувачем та зберігання її до типізованого файлу:

o Модель зброї;

o Калібр вогнепальної зброї;

o Вага зброї;

o Довжина зброї;

o Реєстраційний номер зброї;

o Висота зброї.

- Можливість редагування даної бази

- Можливість видалення всієї бази

- Організація пошуку за критеріями:

o Модель зброї;

o Калібр вогнепальної зброї;

o Вага зброї;

o Довжина зброї;

o Реєстраційний номер зброї;

o Висота зброї.

- Можливість перегляду всіх існуючих відомостей;

- Зручний інтерфейс для користувача;

- Швидкість та простота роботи в даній програмі;


1.2 Формальна постановка задачі

Вихідні дані:

Нехай А множина всієї вогнепальної зброї. Тоді

А={А1, А2,…,Аі} і=1..n. Аі – певний вид зброї

Аі = {Р1, Р2,…,Рj}

де Рj – певна характеристика даної зброї.

Множина Рi, яка формуються з вхідних даних а саме множини Аi. під дією певного критерію:

К1 – критерій Модель зброї

К2 – критерій Калібр вогнепальної зброї

К3 – критерій Вага зброї

К4 – критерій Довжина зброї

К5 – критерій Реєстраційний номер зброї

К6 – критерій Висота зброї

Математична модель Результат:

Ак = { А1, А2,…,Аі }, де Аі є σк(А) вибірка

1.3 Структура зберігаючих даних:

te – тип запис для занесення даних про автомобілі

· kal – перемінні строкового типу для зберігання калібоу

· ves – перемінні строкового типу для зберігання ваги

· dl – перемінні строкового типу для зберігання довжини

· vis – перемінні строкового типу для зберігання висоти

· med – перемінні строкового типу для зберігання моделі

· pr_nom – перемінні строкового типу для зберігання реєстраційного номеру

polo - процедура для малювання рамочки

menu - процедура для управління та виведення меню програми

strelka - процедура для пунктів меню

zap - процедура для занесення та збереження даних

udal – процедура для видалення всієї бази

poisk - процедура для пошуку за певними критеріями

prosm - процедура для виведення всіх відомостей які містяться в базі


2. Алгоритми

2.1 Алгоритм основної програми2.2 Алгоритм процедури Zap


2.3 Алгоритм процедури Udal3. Вихідний код програми

uses crt,dos;

type te=record

kal,ves,dl,vis:string[5];

med:string[10];

pr_nom:string[10];

end;

var f:file of te;oru:te;st1,st2,st3,st4,st5:string[20];

x1,x2,y1,y2,i,b:byte;

a1:char;

procedure polo (x1,y1,x2,y2{Љ®®а¤Ё­ вл а ¬ЄЁ ўе®¤­лҐ},

{x01,y01{Љ®®а¤Ё­ вл ўлў®¤ ⥪бв ў а ¬ЄҐ}{:integer;

st{’ҐЄбв ўлў®¤Ё¬л© ў а ¬ЄҐ}{:string;}

a{ЏҐаҐ¬Ґ­­ п д®­ а ¬ЄЁ}:byte);

var i:integer;

begin

textbackground(a);

textcolor(red);

window (x1,y1,x2,y2);

write('Ъ');

for i:=1 to (x2-x1)-1 do

begin

write('Д');

end;

write('ї');

for i:=2 to (y2-y1)-1 do

begin

gotoxy(1,i);

write('і');

gotoxy(x2-x1+1,i);

write('і');

end;

write('А');

for i:=1 to (x2-x1)-1 do

begin

write('Д');

end;

write('Щ');

end;

procedure newreadkey (var a{‘зЁвлў Ґ¬л© Є®¤ бЁ¬ў®« }:char;

var b{ђ §иЁаҐ­л© Є®¤ Є« ўЁиЁ}:byte);

begin

b:=0;

a:=readkey;

if a=#0 then

b:=ord(readkey);

end;

procedure menu(x1,y1,x2,y2,a,b:byte;st1,st2,st3,st4,st5:string);

begin

window(1,1,40,25);

clrscr;

window(x1,y1,x2,y2);

textbackground(a);

clrscr;

textcolor(b);

writeln(st1);writeln;

writeln(st2);writeln;

writeln(st3);writeln;

writeln(st4);writeln;

writeln(st5);writeln;

window(1,1,40,25);

textcolor (2);

gotoxy(x1-2,y1);

write('=>');

end;

procedure strelka(var xx,i:byte;x1,y1,a,b:byte);

begin

window(12,6,14,14);

textbackground(0);

clrscr;

window(1,1,40,25);

textcolor(2);

case b of

72: begin

if i>1 then

begin

i:=i-1;

xx:=xx-2;

gotoxy(x1,xx);

write('=>');

exit;

end;

if i=1 then

begin

i:=5;

xx:=y1+8;

gotoxy(x1,xx);

write('=>');

end;

end;

80: begin

if i<5 then

begin

i:=i+1;

xx:=xx+2;

gotoxy(x1,xx);

write('=>');

exit;

end;

if i=5 then

begin

i:=1;

xx:=y1;

gotoxy(x1,xx);

write('=>');

end;

end;

end;

end;

procedure zap;

var i,n:integer;

begin

clrscr;

writeln('vvedi kol-vo orugia');

readln(n);

assign(f,'d:uy.rer');

rewrite(f);

for i:=1 to n do

begin

with oru do

begin

writeln('vvedi model orugia');

readln(med);

writeln('vvedi kalibr ');

readln(kal);

writeln('vvedi ves ');

readln(ves);

writeln('vvedi dlinu');

readln(dl);

writeln('vvedi visotu');

readln(vis);

writeln('vvedi por.nomer');

readln(pr_nom);

seek(f,filesize(f));

end;

write(f,oru);

end;

close(f);

menu(15,6,27,16,0,14,st1,st2,st3,st4,st5);

end;

procedure udal;

var c:char;

begin

clrscr;

if FSearch('uy.rer','d:')='' then

begin

writeln('faila ne sushestvuet');

for b:=1 to 25 do

Delay(9999);

menu(15,6,27,16,0,14,st1,st2,st3,st4,st5);

end

else

begin

assign(f,'d:uy.rer');

writeln('"y"-ydalit basy');

writeln('"n"-otmena');

c:=readkey;

if c='y' then

begin

erase(f);

menu(15,6,27,16,0,14,st1,st2,st3,st4,st5);

end;

if c='n' then

menu(15,6,27,16,0,14,st1,st2,st3,st4,st5);

end;

end;

procedure poisk;

var p,x:string;i:integer;

begin

clrscr;

if FSearch('uy.rer','d:')='' then

begin

gotoxy(15,12);

textcolor(132);

writeln('zapisi net');

for b:=1 to 40 do

Delay(9999);

menu(15,6,27,16,0,14,st1,st2,st3,st4,st5);

end

else

begin

assign(f,'d:uy.rer');

reset(f);

writeln('mogno iskat po:');

writeln;

writeln('dla poiska po modeli orugia vvedi-"model"');

writeln;

writeln('dla poiska po kalibru vvedi-"kalibr"');

writeln;

writeln('dla poiska po vesu vvedi-"ves"');

writeln;

writeln('dla poiska po dline vvedi-"dlina"');

writeln;

writeln('dla poiska po visote vvedi-"visota"');

writeln;

writeln('dla poiska po por.nomeru vvedi-"nomer"');

writeln;

writeln('vvedi po hom budem iskat i nagm. "ENTER"');

readln(p);

if (p= 'model') or (p='kalibr') or ( p='ves') or (p='dlina') or (p='visota') or (p='nomer') then

begin

if p='model' then

begin

clrscr;

writeln('vvedi iskaemou model');

readln(x);

for i:=0 to filesize(f)-1 do

begin

seek(f,i);

read(f,oru);

with oru do

if x=med then

begin

writeln('model orugia-',med);

writeln(' kalibr-',kal);

writeln(' ves-',ves);

writeln(' dlina-',dl);

writeln(' visota-',vis);

writeln('por.nom-',pr_nom);

end;

end;

end;

if p='kalibr' then

begin

clrscr;

writeln('vvedi iskaeiy kalibr');

readln(x);

for i:=0 to filesize(f)-1 do

begin

seek(f,i);

read(f,oru);

with oru do

if x=kal then

begin

writeln('model orugia-',med);

writeln('kalibr-',kal);

writeln('ves-',ves);

writeln('dlina-',dl);

writeln('visota-',vis);

writeln('por.nom-',pr_nom);

end;

end;

end;

if p='ves' then

begin

clrscr;

writeln('vvedi iskaeiy ves');

readln(x);

for i:=0 to filesize(f)-1 do

begin

seek(f,i);

read(f,oru);

with oru do

if x=ves then

begin

writeln('model orugia-',med);

writeln('kalibr-',kal);

writeln('ves-',ves);

writeln('dlina-',dl);

writeln('visota-',vis);

writeln('por.nom-',pr_nom);

end;

end;

end;

if p='dlina' then

begin

clrscr;

writeln('vvedi iskaemou dliny');

readln(x);

for i:=0 to filesize(f)-1 do

begin

seek(f,i);

read(f,oru);

with oru do

if x=dl then

begin

writeln('model orugia-',med);

writeln('kalibr-',kal);

writeln('ves-',ves);

writeln('dlina-',dl);

writeln('visota-',vis);

writeln('por.nom-',pr_nom);

end;

end;

end;

if p='visota' then

begin

clrscr;

writeln('vvedi iskaemou visotu');

readln(x);

for i:=0 to filesize(f)-1 do

begin

seek(f,i);

read(f,oru);

with oru do

if x=vis then

begin

writeln('model orugia-',med);

writeln('kalibr-',kal);

writeln('ves-',ves);

writeln('dlina-',dl);

writeln('visota-',vis);

writeln('por.nom-',pr_nom);

end;

end;

end;

if p='nomer' then

begin

clrscr;

writeln('vvedi iskaemiy por.nomer');

readln(x);

for i:=0 to filesize(f)-1 do

begin

seek(f,i);

read(f,oru);

with oru do

if x=pr_nom then

begin

writeln('model orugia-',med);

writeln('kalibr-',kal);

writeln('ves-',ves);

writeln('dlina-',dl);

writeln('visota-',vis);

writeln('por.nom-',pr_nom);

end;

end;

end

end

else writeln('po' ,p,'poisk ne idet');

close(f);

end;

readln;

menu(15,6,27,16,0,14,st1,st2,st3,st4,st5);

end;

procedure prosm;

var i,j:integer;

begin

clrscr;

if FSearch('uy.rer','d:')='' then

begin

gotoxy(15,12);

textcolor(132);

writeln('zapisi net');

for b:=1 to 40 do

Delay(9999);

menu(15,6,27,16,0,14,st1,st2,st3,st4,st5);

end

else

begin

assign(f,'d:uy.rer');

reset(f);

for i:=0 to filesize(f)-1 do

begin

seek(f,i);

read(f,oru);

with oru do

begin

writeln('zapis-',i+1);

writeln('model orugia-',med);

writeln(' kalibr-',kal);

writeln(' ves-',ves);

writeln(' dlinu-',dl);

writeln(' visotu-',vis);

textcolor(2);

for j:=1 to 80 do

write(#205);

end;

end;

close(f);

end;

readln;

menu(15,6,27,16,0,14,st1,st2,st3,st4,st5);

end;

begin

textmode(co40);

window(1,1,40,25);

clrscr;

st1:='novaya basa';

st2:='udalit basu';

st3:='poisk v base';

st4:='prosmotr ';

st5:='exit';

menu(15,6,27,16,0,14,st1,st2,st3,st4,st5);

x1:=13;y1:=6;y2:=6;

i:=1;

repeat

repeat

newreadkey(a1,b);

strelka(y2,i,x1,y1,6,b);

until a1=#13;

case i of

1:zap;

2:udal;

3:poisk;

4:prosm;

5:halt;

end;

until a1=#27;

end.


Висновок

В даній курсовій роботі були використані елементи програмування на мові Паскаль. Була створена програма, яка веде облік вогнепальної зброї. Таким чином біли виконані всі вимоги до даної курсової роботи.

В даній роботі було створено досить велику кількість процедур, які можливо використати і в інших програмних проектах, були використані різні типи даних, а також були застосовані процедури та функції які були створені раніше, ці процедури та функції я брав з модулів CRT та DOS.


Список використаної літератури

1. Струков В.М. Основи алгоритмизации и програмирования. Часть 2. Учебное пособие. – Харьков: Изд. Нац. ун-та внутр.дел,2003. – 188 с.

2. Сердюченко В.Я. Розробка алгоритмів та програмування на мові Turbo Pascal. – X.,1995.

3. Немнюгин С.А. Turbo Pascal. – СПб.: Питер, 2002. – 496 с.: ил.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Экономика
Маркетинг
Информатика
icon
113201
рейтинг
icon
2764
работ сдано
icon
1252
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
107621
рейтинг
icon
5381
работ сдано
icon
2415
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
75673
рейтинг
icon
1881
работ сдано
icon
1192
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
49 111 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
Спбгуптд
спасибо большое!!! работа выполнена досрочно, антиплагиат проходит на 50%как и требовалось!!!
star star star star star
КФУ
Работа выполнена очень быстро и в соответствии со всеми критериями. Огромная благодарность.
star star star star star
ЗабГу
Советую исполнителя, ответственный и общительный, побольше бы таких людей.Спасибо большое!!!!
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

презентация с докладом

Презентация, Гражданское право

Срок сдачи к 8 февр.

2 минуты назад

Лабораторная работа

Лабораторная, техническая механика

Срок сдачи к 9 февр.

3 минуты назад

Сделать практическую работу, вариант 2

Контрольная, Практикум по информационной безопасности, информационная безопасность

Срок сдачи к 14 февр.

4 минуты назад

задача

Решение задач, системный анализ

Срок сдачи к 12 февр.

4 минуты назад
5 минут назад

Решение задач по экономике предприятия

Решение задач, Экономика предприятия

Срок сдачи к 7 февр.

5 минут назад

Лаб. 8 Профилограф-профиометр и Лаб.2 пересчитать

Лабораторная, Метрология, стандартизация и сертификация

Срок сдачи к 18 февр.

5 минут назад

Отчёт о прохождении ознакомительной практики

Отчет по практике, Подземная и надземная разработка рудных месторождений

Срок сдачи к 8 февр.

6 минут назад

Лабораторная работа

Лабораторная, техническая механика

Срок сдачи к 9 февр.

6 минут назад

Тесты

Другое, Органическая химия

Срок сдачи к 20 февр.

7 минут назад

Сделать теорию и практику, вариант 2

Контрольная, Учет и анализ в кредитных организациях

Срок сдачи к 14 февр.

7 минут назад
7 минут назад

Планирование и отчетность в публичной библиотеке

Диплом, Библиотечное дело

Срок сдачи к 10 февр.

9 минут назад

Решить 6 задачников пользуясь прикрепленными материалами

Решение задач, Финансовый менеджмент

Срок сдачи к 13 февр.

9 минут назад

кроме 5 и 11 темы на выбор

Реферат, Геология

Срок сдачи к 10 февр.

9 минут назад

Задание по культурологии

Другое, Культурология

Срок сдачи к 8 февр.

10 минут назад

решить 3 задачи

Решение задач, Химия технологии нефти и газа

Срок сдачи к 13 февр.

10 минут назад

Электрические устройства безопасности лифта

Диплом, Электромеханик по лифтам, электротехника

Срок сдачи к 15 мар.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход или
регистрация
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно