Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

pencil
Узнай стоимость на индивидуальную работу!
icon Цены в 2-3 раза ниже
icon Мы работаем
7 дней в неделю
icon Только проверенные эксперты

Проект підстанції ПС-500-110-35-10

Тип Реферат
Предмет Физика
Просмотров
619
Скачиваний
606
Размер файла
623 б
Поделиться

Проект підстанції ПС-500-110-35-10

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ВИБІР І ОБҐРУНТУВАННЯ ДВОХ ВАРІАНТІВ СХЕМИ ПРОЕКТОВАНОЇ ПІДСТАНЦІЇ

2. ВИБІР СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ

3. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ПОРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ

4. ВИБІР СХЕМИ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ І ТРАНСФОРМАТОРА ВЛАСНИХ ПОТРЕБ

5. РОЗРАХУНОК СТРУМІВ К. З.

6. ВИБІР ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ І СТРУМОПРОВІДНИХ ЧАСТИН ДЛЯ ЗАДАНИХ КІЛ

7. ОПИС КОНСТРУКЦІЇ РП

8. РОЗРАХУНОК ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ ЗАДАНОГО КОЛА

9. ВИСНОВОК

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ


ВСТУП

Основою енергетики є паливна база. Енергетика є складовою частиною енергетичного комплексу України. По розвитку і розширення електроенергетики в Україні визначальними є:

1. Концентрація виробництва енергії в наслідок будівництва РЕС, що використовують дешеве паливо і гідроенергоресурси

2. Комбінація виробництва електроенергії і тепла з метою теплопостачання міст та індустріальних центрів

3. Випереджальний розвиток атомної енергетики, особливо в районах з напруженим паливно енергетичним балансом

Енергетика як галузь має основні технічні особливості, отже процес виробництва включає такі основні особливості:

1) процес енергії є неперервним

2) виробничий процес є динамічний

3) режим виробництва електроенергії залежить від режиму споживання

В залежності від потужності і типу електростанції вони можуть працювати в трьох режимах, а саме: піковому, напівпіковому і базовому

4) продукцію енергетики не можна продавати на склад

Необхідно збільшувати виробництво електроенергії з нетрадиційних джерел, а саме: з відходів сільського господарства виготовляють біопалива.

Варто переробляти буре вугілля на рідке паливо. Використовувати геотермальні води, що рентабельно для Карпат і Криму, де на глибині 1000-2000 м, температура вод досягає70-100 оС.

Схема високої напруги 500 кВ – це схема чотирикутника. Через два автотрансформатори з’єднана схема середньої напруги 110 кВ і низької 35-10 кВ.

Схема середньої напруги – дві робочі з обхідною, від неї живляться споживачі і зв’язана з TЕС. Схема низької напруги 35 кВ – одиночна секціонована, живляться споживачі і через два трансформатори. Схема низької напруги 10 кВ – одиночна секціонована, живить 8 споживачів.


1 ВИБІР І ОБГРУНТУВАННЯ ДВОХ ВАРІАНТІВ СХЕМИ ПРОЕКТОВАНОЇ ПІДСТАНЦІЇ

1. Вибір типу структурних схем

Рис. 1. 2. Схема першого варіанту проектованої підстанції

Рис. 1. 3. Схема другого варіанта проектованої підстанції

Схема високої напруги 500 кВ – чотирикутник, схема середньої напруги 110 кВ – дві робочі з обхідною, схема низької напруги 35 кВ і 10 кВ – одиночна і секціонована


2. ВИБІР СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ

Розраховую навантаження дляавтотрансформаторів першого і другого варіанту :

SАТМВА

Вибираю два автотрансформатори одного типу:

АТДЦТН-250000 / 500 / 110 [1. таблиця 3.8]

Розраховую навантаження для трансформаторів першого варіанту :

SТ МВА

Вибираю два трансформатори одного типу:

ТДН-16000 / 110 [1. таблиця 3.6]

Розраховую навантаження для трансформаторів другого варіанту :

SТМВА

Вибираю два трансформатори одного типу:

ТРДН-25000 / 110

Дані записую в таблицю 2.1

Таблиця 2.1

Тип трансформаторів і автотрансформаторів

Sном

МВА

кВ

Uc

кВ

кВ

в-с%

в-н%

с-н%

Рх

кВт

Рк

кВт

ЦінаПримітка

АТДЦТН-250000/500/110

ТДН-16000/110

ТРДН-25000/110

250

16

25

500

121

121

121

-

-

230

10,5

10,5

13

-

-

33

10,5

10,5

18,5

-

-

200

14

25

690

58

120

270

48

49


3. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ПОРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ

Таблиця 3.1 Капітальні затрати

Обладнання

Ціна

тис

грн

Варіант
ПершийДругий

Кількість

одиниць

штук

Загальна

ціна

тис. грн

Кількість

одиниць

штук

Загальна

ціна

тис. грн

Трансформатори :

АТДЦТН-250000/500/110

ТДН-16000/110

ТРДН-25000/110

Комірки ВРП:

ВН

СН1

СН2

НН

376

48

66

1100

42,6

13,6

2,807

2

2

-

1

10

9

11

752

96

-

1100

426

122,4

30,9

2

-

2

1

10

9

11

752

-

132

1100

426

122,4

30,9

Всього :2527,32563,3

У зв’язку з інфляцією ціни збільшуємо в 8 разів

К1=20218,4 тис.грн.

К2=20506,4 тис.грн.

Розраховую втрати електроенергії в автотрансформаторі:

WАТ


Розраховую втрати електроенергії в трансформаторах:

∆Wтр1=3939411,4 кВт∙год

∆Wтр2=4232197,2 кВт∙год

Втрати електроенергії для першої схеми:

∆W1=∆WAT+∆WT1=3669903,3+269508,1=3939411,4 кВт•год

Втрати електроенергії для другої схеми:

∆W2=∆WAT+∆WT2=3792465,5+439731,7=4232197,2 кВт•год

Розраховуємо затрати електричної схеми

Збитки рахуємо методом приведених розрахункових затрат :

З1 = рн К + В + Зб=0,12∙20218,4+2486,4+0=4912,6

Аналогічно розраховуємо затрати для другої схеми

Збитки рахуємо методом приведених розрахункових затрат :

З1 = рн К + В + Зб=0,12∙20506,4+2568,5+0=2563,5

Рн=0,12; Зб=0

Для подальших розрахунків вибираю 1 варіант.


4. ВИБІР СХЕМИ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ І ТРАНСФОРМАТОРА ВЛАСНИХ ПОТРЕБ

Таблиця 4.1-Розрахункові і паспортні дані трансформаторів ВП
Вид споживачівВстановлена міцність cosφtgφНавантаження
одиниць кВт к-стьвсього кВт

Pуст

кВт

Qуст

квар

Охолодження

АТДЦТН-250000/500/110

ТДН-16000/110

Підігрів ВВБ-330

У-110

МКП-35

КРУ-10

Опалення і освітлення ОПУ

Освіт. і вентиляція ЗРУ

Освіт.і вентиляціяОРУ-330

Компресори

Підзарядно-зарядний агрегат

44,4х2

1,5х2

4,6х4

11,3х10

4,4х9

1х11

-

-

-

-

2х23

88,8

3

18,4

113

39,6

11

30

5

10

40

46

0,85

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75,5

2,6

18,4

113

39,6

11

30

5

10

40

46

0,5

1,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всього391,12,4

Розраховую потужність для вибору трансформатора ВП:


Вибираю два трансформатори типу 2хТН-

250/10

Рисунок 4.1- Схема власних потреб трансформатора

На підстанціях потужність в. п. вибирається по навантаженнях в. п. з коефіцієнтом навантаження і одночасності, при цьому окремо враховуємо літнє і зимове навантаження, а також навантаження в період ремонтних робіт на підстанції


5. РОЗРАХУНОК СТРУМІВ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

Рисунок 5.1 - Структурна схема підстанції

Вибираю турбогенератор: Вибираю трансформатор:

ТВФ-63-2ЕУЗ [1. таблиця 2.1] ТДН-80000/110[1. таблиця 3.8]

Sном=78,76 МВА Sном=80 МВА

Для розрахунку малюю схему заміщення

Рисунок 5.2- Схема заміщення

Розраховую опори:

Xтв=0,5(Uкв-с%+Uкв-н%+Uкс-н%)=0,5(13+33-18,5)=13,75

Xтс=0,5(Uкв-с%+Uкс-н%+Uкв-н%)=0,5(13+18,5-33)=0

Xтн=0,5(Uкв-н%+Uкс-н% +Uкв-с%)=0,5(33+18,5-13)=19,25

Спрощую схему:

Рисунок 5.3 - Спрощена схема

Спрощую схему до точки заміщення К-1

Види струмів к. з. в початковий момент

Рисунок 5.4 - Спрощена схема точки К-1

Визначаю ударний струм

Ку=1,981 [2. таблиця 3.7]

Визначаю аперіодичну складову струму:

Та=0,54 [2. таблиця 3.8]

tвв=0.025c, tрз=0,01,τа=tвв+ tрз=0,025+0,01=0,035c

Іатат1ат2=1,14 кА

Визначаю періодичну складову струму к. з.

І’ном= І’ном1+ І’ном2=5,15 кА

Визначаємо відношення:

Якщо відношення більше 1, то по кривих [1. рисунок 3.26]

Іnt1по1•0,98=0,11•0,98=0,12 кА

Це віддалена точка tnt=Iпo=const

Х27192022=10,13

Спрощуємо схему до точки заміщення К-2

Визначаємо струм к. з. до точки К-2

Визначаємо ударний струм

Ку=1,608

іуу1у2=10,9 кА


Рисунок 5.5- Спрощена схема до точки К-2

Визначаємо аперіодичну складову струму

Та=0,22c[2. табл. 3.8]

tвв=0,08c

tрз=0,01c

τа=tвв+ tрз=0,08+0,01=0,09

Іатат1ат2=10,4 кА

Визначаю періодичну складову струму:

І’ном= І’ном1+ І’ном2=23,4 кА

Визначаю відношення

Це віддалені точки tnt=Iпo=const

Х2824222019=16,69

Х292423=7,72

Спрощую схему до точки К-3

Визначаю струм к. з. в початковий моментРисунок 5.6 - Спрощена схема точки К-3

Визначаємо ударний струм:

Ку=1,82 [2. таблиця 3.7]

іуу1у2=26,8 кА

Визначаю аперіодичну складову струму:

Та=0,05 [2. табл. 3.8]

tвв=0.1

tрз=0,01

τа=tвв+ tрз=0,1+0,01=0,11

Іатат1ат2=13,1 кА

Визначаю періодичну складову струму в момент часу t

І’ном= І’ном1+ І’ном2=257,8 кА

Визначаю відношення:

Ця точка віддалена tnt=Iпo=const

Таблиця 5.1- Розраховані струми к. з. в точках

Точки

к-з

Іпо, кАіу, кАіат, кАІпт, кА

К-1

К-2

К-3

0,87

4,8

10,4

2,4

10,9

26,8

1,14

10,4

13,1

0,87

4,8

10,4


6. ВИБІР ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ І СТРУМОПРОВІДНИХ ЧАСТИН ДЛЯ ЗАДАНИХ КІЛ

a. Вибір вимикачів і роз’єднувачів на 500 кВ

Таблиця 6.1- Розрахункові паспортні дані

N

п/п

Умова виборуРозрахункові даніПаспортні дані
ВимикачаРоз’єднювача

1

2

3

4

5

6

7

Uдоп≤Uн

Імах≤Іном

Іnt≤Івідк

іат≤Іамах

Іпо≤Іпр.ск

іу≤іпр.ск

Вк≤І2tт

2500 кВ

289 А

0,87 кА

1,14 кА

0,87 кА

2,4 кА

946 кА2с

500 кВ

2000 А

35,5 кА

20,1 кА

40 кА

102 кА

4800 кА2с

500 кВ

3200 А

-

-

-

160 кА

7938 кА2с

Визначаю номінальний струм:

Вибираю вимикач і роз’єднювач:

ВВБ-500Б-35,5/2000[1. таблиця 5.2]

РНД-500-1/3200У1[1. таблиця 5.5]

Вибір вимикачів і роз’єднувачів на 110

Таблиця 6.2

N

п/п

Умова виборуРозрахункові даніПаспортні дані
ВимикачаРоз’єднювача

1

2

3

4

5

6

7

Uдоп≤Uн

Імах≤Іном

Іnt≤Івідк

іат≤Іамах

Іпо≤Іпр.ск

іу≤іпр.ск

Вк≤І2tт

110 кВ

1312 А

4,8 кА

10,4 кА

4,8 кА

10,9 кА

2,7 кА2с

110 кВ

2000 А

40 кА

13 кА

40 кА

102 кА

4800 кА2с

110 кВ

2000 А

-

-

-

100 кА

120 кА2с

Розраховуємо номінальний струм

Вибираю вимикач і роз’єднувач

ВВУ-110Б-40/2000У1 [1. таблиця5.2]

РНДЗ1-110/2000У1

Вибір вимикачів на 10 кВ

Таблиця 6.3

N

п/п

Умова виборуРозрахункові даніПаспортні дані

1

2

3

4

5

6

7

Uдоп≤Uн

Імах≤Іном

Іnt≤Івідк

іат≤Іамах

Іпо≤Іпр.ск

іу≤іпр.ск

Вк≤І2tт

10 кВ

924 А

10,4 кА

13,1 кА

10,4 кА

26,8 кА

23,8 кА2с

10 кВ

1000 А

40 кА

7,07 кА

55 кА

128 кА

6979 кА2с

Вираховую максимальний струм

Вибираю вимикач

ВЭМ-10Э-1000/20У3[1. таблиця 5.2]

b. Вибір трансформаторів струму і напруги на 500 кВ

Таблиця 6.4- Розрахункові і паспортні дані

N

п/п

Умова виборуРозрахункові даніПаспортні дані

1

2

3

4

5

6

Uдоп≤Uн

Імах≤Іном

іу≤ідоп

Вк≤І2tт

Z2≤Z2ном

Клас точності

500 кВ

289 А

2,4 кА

946 кА2с

7,84 Ом

0,5

500 кВ

1000 А

180 кА

4624 кА2с

30 Ом

0,5

Навантаження трансформатора струму

Таблиця 6.5

N

п/п

ПриладТипНавантаження
АВС

1

2

3

4

5

Амперметр

Ватметр

Варметр

Ліч. активної енергії

Ліч. реактивної енергії

Э335

Д335

Д335

САЗ-И670

СР-И676

0,5

0,5

0,5

2,5

2,5

0,5

-

-

-

2,5

0,5

0,5

0,5

2,5

2,5

Всього6,536,5

Визначаю опір даних приладів:

Визначаю допустимий опір приладів:

Zпр=Z2ном-Zпр-Zн=30-6,5-0,1=23,4 Ом;

Визначаю переріз контролного кабеля:

Вибираю контрольний кабель АКГВГ з перерізом 4-6 мм2

Z2=Zпр+Zпр+Zн=1,24+6,5+0,1=7,84 Ом;

Вибираю трансформатор напруги

Таблиця 6.6

N

п/п

Умова виборуРозрахункові даніПаспортні дані

1

2

3

Uдоп≤Uн

S2≤S2ном

Клас точності

500 кА

64 ВА

0,5

500 кА

500 ВА

0,5

Вибираю трансформатор напруги:

НДЕ-500-729 [1. таблиця 5.13]

Навантаження трансформатора напруги

ВА


Таблиця 6.7

ПриладТипS однієї обмоткиЧисло обмотокcosfsinfЧисло приладівПотужність

P

Вт

Q

вар

Вольтметр

Ватметр

Варметр

Ліч. актив. енергії

Ліч. реакт. енергії

ФНП

Э335

Д335

Д335

Е839

Е830

Фил

2

1,5

1,5

2

3

3

1

2

2

2

2

1

1

1

1

0,38

0,38

-

0

0

0

0,62

0,62

-

2

2

2

2

2

2

4

6

6

80

12

6

-

-

-

19

29

-

Всього3148

Вибираю контрольний кабель з алюмінієвими проводами

АКВРГ-2,5 мм2 механічної міцності

c. Вибір трансформатора струму і напруги на 110 кВ

Дані трансформатора струму

Таблиця 6.8

N

п/п

Умова виборуРозрахункові данімПаспортні дані

1

2

3

4

5

6

Uдоп≤Uн

Імах≤Іном

іу≤ідоп

Вк≤І2tт

Z2≤Z2ном

Клас точності

110 кВ

13,2 А

102 кА

2,7 кА2с

6,9 Ом

0,5

110 кВ

2000 А

212 кА

13872 кА2с

20 Ом

0,5

Вибираю трансформатор струму

ТФЗМ-110Б-ІІІ [1. таблиця 5.9]

Навантаження трансформатора струму

Таблиця 6.9

N

п/п

ПриладиТипНавантаження
АВС

1

2

3

4

Амперметр

Ватметр

Ліч. активної енергії

Ліч. реактивної енергії

Э335

Д335

САЗ-N670

СРН-N670

0,5

0,5

2,5

2,5

0,5

-

-

2,5

0,5

0,5

2,5

2,5

Визначаю опірданих пристроїв

Визначаю допустимий опір з’єднювальних провідників:

Zпр=Z2ном-Zпр-Zн=20-6-0,1=13,9 Ом;

Визначаю переріз контрольного кабеля:

Вибираю контрольний кабель з алюмінієвими проводами АКРВГ з перерізом 4-6 мм2

Z2=Zпр+Zпр+Zн=0,8+6+0,1=6,9 Ом;

Вибираю трансформатор напруги

Дані трансформатора напруги 10 кВ


Таблиця 6.10

N

п/п

Умова виборуРозрахункові даніПаспорті дані

1

2

3

Uдоп≤Uн

S2≤S2ном

Клас точності

110 кВ

136 ВА

0,5

110 кВ

400

0,5

Вибираю трансформатор напруги

ННФ-110-83У [1. таблиця 5.13]

Навантаження трансформатора напруги

Таблиця 6.11

ПриладТипS однієї обмоткиЧисло обмотокcosfsinfЧисло приладівПотужність

P

Вт

Q

вар

Вольтметр

Ватметр

Варметр

Ліч. актив. енергії

Ліч. реакт. енергії

ФНП

Э335

Д335

Д335

Е839

Е830

Фил

2

1,5

1,5

2

3

3

1

2

2

2

2

1

1

1

1

0,38

0,38

-

0

0

0

0,62

0,62

-

4

4

4

4

4

4

8

12

12

16

24

12

-

-

-

38,9

58

-

Всього9696,9

ВА

Вибираю контрольний кабель з алюмінієвим проводом

АКВРГ-2,5 мм2 за умови

d. Вибір трансформатора струму і напруги на 10 кВ

Дані трансформатора струму


Таблиця 6.12

N

п/п

Умова виборуРозрахункові данімПаспортні дані

1

2

3

4

5

6

Uдоп≤Uн

Імах≤Іном

іу≤ідоп

Вк≤І2tт

Z2≤Z2ном

Клас точності

10 кВ

924 А

26,8 кА

23,8 Ом

0,7 кА2с

0,5

10 кВ

1000 А

158 кА

7969 Ом

0,8 кА2с

0,5

Вибір трансформатора струму

ТЛЛН-10[1. таблиця 5.9]

Навантаження трансформатора струму

Таблиця 6.13

N

п/п

ПриладиТипНавантаження
АВС

1

2

3

Амперметр

Ватметр

Ліч. активної енергії

Э335

Д335

САЗ-N630

0,5

0,5

2,5

0,5

-

2,5

0,5

0,5

2,5

Визначаю опір даних приладів:

Визначаю допустимий опір:

Zпр=Zпр+Zпр+Zн=0,8-0,14-0,1=0,56 Ом;

Визначаю переріз контрольного кабеля:

мм2

Вибираю контрольний кабель АКРВГ з перерізом 4-6 мм2

Z2=Zпр+Zпр+Zн=0,04+0,14+0,56=0,7 Ом;

Вибираю трансформатор напруги

Дані трансформатора напруги

Таблиця 6.14

N

п/п

Умова виборуРозрахункові даніПаспорті дані

1

2

3

Uдоп≤Uн

S2≤S2ном

Клас точності

10кВ

218 ВА

0,5

10кВ

400 ВА

0,5

Вибираю трансформатор напруги:

ЗНОЛ.06-10-77-У3[1. таблиця 5.13]

Навантаження трансформатора напруги

Таблиця 6.15

ПриладТипS однієї обмоткиЧисло обмотокcosfsinfЧисло приладівПотужність

P

Вт

Q

вар

Вольтметр

Ватметр

Ліч. актив. енергії

Д335

Д331

Э829

2

1,5

10

1

2

2

1

1

0,38

0

0

0,62

4

4

4

8

12

80

-

-

194

Всього100194

ВА

Вибираю контрольний кабель АКРВГ з перерізом 2,5 мм2 за умови механічної міцності.

e. Вибір гнучких шин на 500 кВ

АТДЦТН-250000/500/110

Uном=500 кВ

Sном=250 МВт

іу=2,4 кА

Tmax=5000

jе=1 [1. таблиця 4.5]

Д=4

Розраховую максимальний струм шин

Імах≤Ідоп; Ідоп=1180 А; d=36,2;2х АС-700/86

Виконуємо перевірний розрахунок по умові корони:

Визначаю напруженість довшого провода

кВ/см

1,07Е 0,9Е0 ; 17,6 кВ/см 27,33 кВ/см

Вибираю струмопровід від трансформатора до збірних шин по jе:

2хАС-700/86

f. Вибір гнучких шин на 110 кВ

Uном=10 кВ

jе=1 А/мм2

Імах≤Ідоп; Ідоп=1660 А; d=26,6; [2. табл. 7.35]

Вибираю гнучкі шини по умові Імах≤Ідоп

Визначаю перевірочний розрахунок по умові корони:

кВ/см

Визначаю напруженість довшого провода

кВ/см

1,07Е≤0,9Е0

Ченв=8,2≤28,2

Вибираю струмопровід від трансформатора до збірних шин по jе:

2хАС-650/79

g. Вибір гнучких шин на 6 кВ

Uном=10 кВ

іу=26,8 кА

Іп0=10,4

Вк=23,8 кА

Розраховую максимальний струм шин

Вибираю шини (60х10) Ідоп=1115 А

Перевіряємо шини на термічну стійкість

54 мм 600 мм

Умова виконується

Перевіряю на електродинамічну і механічну стійкість.

Визначаємо відстань l при умові, що частота власних коливань буде більша 200 Гц

Якщо розміщені на ребро:

Якщо шини розміщені лежачи:

Механічний розрахунок однополюсних шин:

Згинаючий момент:

Н / м

Напруженість в шинах:

Н / м

МПа см3

Шини по механічній міцності підходять


7. ОПИС КОНСТРУКЦІЇ РОЗПОДІЛЬЧОГО ПРИСТРОЮ

Всі апарати РП переважно розміщують на невисоких опорах (металевих або залізобитонних). По території РП передбачаються проїзди для можливості механізації монтажу і ремонту обладнання. Шини можуть бути гнучкими із багатопровідних проводів чи з жорстких труб. Гнучкі шини кріпляться з допомогою підвісних ізоляторів на порталах, а жорсткі з допомогою опорних ізоляторів на залізобитонних чи металевих опорах.

Застосування жорсткої ошиновки дозволяє відказатися від порталів і зменшитиплощадку РП.

Конструкції РП різноманітні і залежать від схеми електричних з’єднань, від типів вимикачів, роз’єднювачів і їх взаємного розміщення.

На РП 500 кВ всі вимикачі розміщують в один ряд біля другої системи шин, що полегшує їх обслуговування. Такі ВРП називають однорядними на відміну від других компоновок, де вимикачі лінії розміщені в одному ряду, а вимикачі трансформаторів в другому.

Кожний полюс шинних роз’єднювачів другої системи шин розміщений під проводами, які відповідають фазі збірних шин. Таке розміщення дозволяє виконати з’єднання шинних роз’єднювачів безпосередньо під збірними шинами і на цьому же рівні приєднати вимикач. Роз’єднувачі мають полюсне управління.

Збірні шини і ошиновка комірок використана подвійним проводом 2хАС з дистанційними розпорками, установка в сторону шинних апаратів-одним проводом по фазі. Лінійні і шинні портали і всі опори під апаратами—стандартні, залізобитонні.


8 РОЗРАХУНОК ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ ЗАДАНОГО КОЛА

Рис.8.1 - Сітка заземлення

Грунти в місці спорудження: верхній-суглинок, нижній-глина.

Допустимий опір 0,5 Ом.

Визначаю допустиму напругу дотику

Uдоп.дот.=400 В

Питомий опір

Визначаю коефіцієнт дотику

Визначаю потенціал на заземлювачі

Визначаю допустимий опір заземляючого пристрою

кА

Перетворюю дійсний план заземляючого пристрою у квадратну модель з стороною 52,9 м.

м

Визначаю кількість комірок по стороні квадрата

шт.

m=6 шт.

Визначаю довжину смуг в розрахунковій моделі

м

Визначаю довжину сторін комірки

м

Кількість вертикальних заземлювачів по периметру контура

шт.

nв =22 шт.

Визначаю загальну довжину вертикальних заземлювачів

м

Визначаю відносну глибину

Визначаю загальний опір складного заземлювача

Ом

Визначаю при : ; ; ;

Ом

Визначаю напругу дотику

В


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П., “Электрическая часть электростанций и подстанций” Москва. Энергоатомиздат, 1989

2. Рожкова Л.Д., Козулин В.С., “Электрооборудование станций и подстанций” Москва. Энергоатомиздат, 1987

3. Неклепаев Б.Н. “Электрическая часть электростанций и подстанций” Москва. “Энергия”

4. Двоскин Л.И.,”Схемы и конструкции распределительных устройств” Москва. Энергоатомиздат

5. “Правила устройства электроустановок” –6-с-изд М: Энергоатомиздат, 1986

6. “ Правила технической эксплуатации электрическихстанций и сетей”-13-с-изд М: Энергоатомиздат, 1987


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Экономика
Маркетинг
Информатика
icon
109826
рейтинг
icon
2701
работ сдано
icon
1237
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
103717
рейтинг
icon
5277
работ сдано
icon
2375
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
74482
рейтинг
icon
1858
работ сдано
icon
1172
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
48 882 оценки star star star star star
среднее 4.9 из 5
РЭУ им. Г.В. Плеханова
Большое спасибо за помощь в выполнении задания. Выполнено очень качественно и раньше срока.
star star star star star
БГТУ военмех
Спасибо большое за качественно выполненную работу! Сдано даже раньше срока
star star star star star
СИБИТ
Работа выполнена на твердую четверку, спасибо исполнителю. Рекомендую!!!
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Прямо сейчас

Контрольная, Высшая математика

Срок сдачи к 5 дек.

только что

Кр. работа по бюджетной системе РФ. Небольшой конспект и тест.

Контрольная, бюджетная система РФ

Срок сдачи к 14 дек.

только что

формирование и оформление дел. Организация их архивного хранения.

Курсовая, документоведение

Срок сдачи к 29 дек.

только что

15 стр тема: Методы выполнения электрических...

Курсовая, проектирование цифровых устройств

Срок сдачи к 5 дек.

1 минуту назад

Топографо-геодезические работы в строительстве

Реферат, Геодезия

Срок сдачи к 7 дек.

2 минуты назад

Сделать презентацию по Республике Коми

Презентация, конституционное право

Срок сдачи к 8 дек.

2 минуты назад

выполнить 4 задания

Контрольная, Метрология, стандартизация и сертификация

Срок сдачи к 6 дек.

2 минуты назад

Нужно составить отчет о планировании времени

Решение задач, Планирование и прогнозирование

Срок сдачи к 7 дек.

3 минуты назад

Кр. работа по фин. планированию. Конспект задачка и тест.

Контрольная, Финансовое планирование и бюджетирование

Срок сдачи к 14 дек.

3 минуты назад

Вариант 555

Решение задач, прикладная механика

Срок сдачи к 8 дек.

3 минуты назад

Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов мира

Другое, География 10 класс

Срок сдачи к 9 дек.

3 минуты назад

Решить 3 задачи

Решение задач, Основы строительных конструкций

Срок сдачи к 12 дек.

4 минуты назад

Решить 4 задачи (где штрих код задача простая)

Контрольная, Метрология, стандартизация и сертификация

Срок сдачи к 7 дек.

4 минуты назад

Решение задач по астрономии

Решение задач, Астрономия

Срок сдачи к 7 дек.

5 минут назад

Написать реферат

Реферат, Английский язык

Срок сдачи к 12 дек.

6 минут назад

Конституция 1936 г.: декларация и реальность

Доклад, История

Срок сдачи к 14 дек.

7 минут назад

тест

Тест дистанционно, Инженерное предпринимательство, инженерия

Срок сдачи к 5 дек.

8 минут назад

Помочь сделать преобразования задачи и частично решить

Решение задач, Оптимальное управление, экономика, менеджмент

Срок сдачи к 8 дек.

9 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход или
регистрация
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно