Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

pencil
Узнай стоимость на индивидуальную работу!
icon Цены в 2-3 раза ниже
icon Мы работаем
7 дней в неделю
icon Только проверенные эксперты

Сон 47

Тип Реферат
Предмет Астрономия
Просмотров
380
Скачиваний
867
Размер файла
20 б
Поделиться

Сон 47

СОН - це періодично наступаючий фізіологічний стану людини і тварин; характеризується майже повною відсутністю реакцій на зовнішні подразнення, зменшенням активності ряду фізіологічних процесів. Розрізнюють нормальний (фізіологічний) сон і декілька видів патологічного сну (наркотичний, летаргічний і інш.).

СОН, фізіологічний стан людини і тварин, що характеризується нерухомістю і майже повною відсутністю реакцій на зовнішні подразнення. Стан сну наступає періодично відповідно до внутридобовому біоритму активності-спокою.

Фундатором «науки про сон» була М. М. Манасеїна (1843-1903), учениця фізіолога І. Р. Тарханова, яка в 1870-ті рр. на цуценятах вивчала значення сну для організму. Аналізуючи свої результати, Манасеїна прийшла до висновку, що сон для організму важливіше їжі.

Сучасні уявлення про природу сну сформувалися у другій половині 20 ст. після появи методів реєстрації биоелектричної активності головного мозку (електроенцефалограма, ЕЕГ), м'язів (електроміограма, ЕМГ) і очей (електроокулограма, ЕОГ). Найбільшим досягненням в цій області було відкриття в 1950-е рр. Н. Клейтманом, У. Дементом (США) і М. Жуве (Франція) так званого парадоксального сну.

Структура нічного сну людини

Природний сон включає два стани (фази), так само відмінних один від одного, як і від пильнування, - повільний сон (повільноколивний, ортодоксальний, синхронізований, спокійний, теленцефаличний сон, сон без швидких рухів очей) і швидкий сон (парадоксальний, десинхронизований, активований, ромбенцефаличний, сон з швидкими рухами очей). При засинанні людина занурюється в повільний сон, послідовно проходячи 4 стадії: дрімоту (1), поверхневий сон (2), сон помірної глибини (3) і глибокий сон (4). Зміна малюнка ЕЕГ в цій фазі (підвищення амплітуди і зниження частоти коливань) називається синхронізацією. Кожна з стадій повільного сну має свої особливості, що відбиваються на ЕЕГ: для стадії 2 характерні так званого сонні веретена і К-комплекси (тому її називають стадією сонних веретен), для стадій 3 і 4 повільні, так звані дельта-хвилі, тому обидві ці стадії об'єднують під назвою дельта. Психічна активність в повільному сні представлена уривчастими неемоційними думками, а час, проведенийу сні, звичайно недооцінюється. У молодих здорових людей поверхневий сон займаєбіля половини часу усього нічного сну, а глибокий сон 20-25%.

Повільний сон завершується зміною пози, після чого слідує різкий перехід в фазу парадоксального сну: на ЕЕГвідмічаєтьсядесинхронизація, тобто високовольтна повільна активність зміняється швидкими низькоамплітудними ритмами, як при пробудженні, однак парадоксальним образомпри цьому повністю розслабляються всі гладкі м'язи тіла (зникнення активності на ЕМГ) і виникають швидкі рухи очей (могутня активність на ЕОГ). Крім того, спостерігаються нерівномірність пульсу і дихання, сіпання лицьових м'язів, пальців, кінцівок, у чоловіків (будь-якого віку) виникає ерекція. При пробудженні під час парадоксального сну випробувані у 80% випадків повідомляють про переживання емоційнозабарвлених сновидінь (не обов'язково еротичних), а час перебування у сні часто переоцінюється. Фаза парадоксального сну займаєбіля 20% часу сну. Повільний сон і наступний за ним парадоксальний сон формують цикл з періодом біля 1,5 години. Нормальний нічний сон складається з 4-6 таких циклів. Таким чином, електрофізиологічні дані дозволяють відрізнити природний сон від патологічного сну (наркотичного, медикаментозного, летаргічного) і так званих сноподібнихстанів (коми, сплячки, заціпеніння) - особливого генетично зумовленогостану організму теплокровних тваринних, що характеризується послідовною зміною певних електрографічних картин у вигляді циклів, фаз і стадій.

У людини на відміну від інших ссавців цикли сну неоднакові: в перших нічних циклах переважає дельта-сон, періоди парадоксального сну дуже короткі (10-15 хвилин) і зовні слабо виражені. У другу половину ночі, навпаки, глибокий повільний сон майже відсутній, зате надзвичайно інтенсивні і довгі (30-40 хвилин) періоди парадоксального сну. Цей феномен - слідство адаптації людини до умов цивілізації; фактично кожні доби являють собою 16-часовый період позбавлення сну (депривація), за яким слідує 8-часовий період відновного сну («віддача»). Згідно із законом «віддачі» спочатку відновлюється глибокий сон, а потім парадоксальний. Відповідно до природного біоритму дорослій людині потрібно 1-2 періоди денного сну. Про це свідчать приступи денної сонливості, неуважності і розслаблення, особливо небезпечні при керуванні автомобілем і виконанні професійних обов'язків, що вимагає уваги і зібраності.

Вікові особливості, еволюція і екологія сну

У новонароджених сон займає велику частину діб, а активований сон, або сон зі смиканнями (аналог парадоксального сну дорослих), становить велику частину сну. У перші місяці після народження швидко збільшується час пильнування, частка парадоксального сну знижується, а повільного збільшується. Характерно, що відсоток парадоксального сну при народженні нижче у тих ссавців, які з'являються на світ з нервовою системою (, що сформувалася ягнята, морські свинки і інш.). У старості скорочується час глибокого сну (аж до повного його випадання), а також знижується частка парадоксального сну.

Повільний і парадоксальний сон властиві птахам, правда, періоди останнього більш короткі, а частка у сні більш низька, ніж у ссавців. Усвіжонароджених курчат відсоток парадоксального сну вище, ніж у дорослих птахів. Спроби виявити парадоксальний сон під час щодобових періодів спокою ухолоднокровних тварин виявилися безуспішними. Можливо, що парадоксальний сон є найстародавнішимвиглядом не сну, а пильнування.

У всіх досліджених видів ссавців, починаючи від самих примітивних і кінчаючи людиною, основна ознака повільного сну (синхронізація ЕЕГ) і вищеописані характеристики парадоксального сну принципово схожі. Однак тільки у приматів вдається виділити 4 стадії повільного сну; у кішок їх дві, у лабораторних пацюківодна. Згідно з даними нейрофизиолога Л. М. Мухаметова, дельфіни, вухаті тюлені і, можливо, сирени володіють особливою організацією повільного сну, при якій півкулі головного мозку можуть спати почергово. Це пов'язано, мабуть, з необхідністю збереженняздатності дихати у сні повітрям, знаходячись у воді. Що стосується парадоксального сну, то сумніви в його наявності залишаються поки відносно яйцевідкладного ссавця єхидни і повністю водних ссавцях дельфінів.

Механізми сну

У стані повільного сну клітки мозку не вимикаються і не знижують своєї активності, а перебудовують її; при парадоксальному сні велика частина нейронів кори головного мозку працює так же інтенсивно, як і при самому активному пильнуванні. Таким чином, обидві фази сну грають найважливішу роль в життєдіяльності, вони, мабуть, пов'язані з відновленням функцій мозку, переробкою інформації, отриманою в попередньому пильнуванні, і т. п., але в чому саме ця роль укладається залишається невідомим.

Стани сну і пильнування надзвичайно складні в їх регуляції беруть участь різні структури головного мозку і різні нейромедіаторні системи. По-перше, це механізм регуляції ритму активність-спокій, що включає сітчатку очей, супрахіазматичні ядра гіпоталамусу (головний ритмокерівник організму) і епіфіз, що виділяє гормон мелатонін. По-друге, це механізми підтримки пильнування підкоркові активуючі системи, що забезпечують весь спектр свідомої діяльності людини, розташовані в ретикулярної формації, в області синьої плями, ядер шва, заднього гіпоталамусу, базальних ядер переднього мозку; як медіатори їх нейрони виділяють глутаминову кислоту, ацетилхолін, норадреналін, серотонін і гістамін. По-третє, це механізм повільного сну, який реалізовується особливими гальмовими нейронами, розкиданими по різних відділах мозку і що виділяють один і той же медіатор гамма-аміномасляну кислоту. Нарешті, це механізм парадоксального сну, який запускається з чітко окресленого центра, розташованого в області так званого варолієва моста і довгастого мозку. Хімічними передавачами сигналів цих кліток служать ацетилхолін і глутамінова кислота.

Незважаючи на зовнішню схожість мозкової діяльності при активному пильнуванні і парадоксальному сні, принципова різниця між цими станами полягає в тому, що з всіх активуючих мозкових систем, під час парадоксального сну активні лише одна-дві, і саме ті, які розташовані в стовбурі мозку. Все ж інші системи вимикаються, і їх нейрони мовчать весь період парадоксального сну. Цим і визначається, видимо, відмінність між нашим сприйняттям реального світу і світом сновидінь. Однак механізми, що визначають наступ і чергування обох фаз сну поки мало вивчені.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Экономика
Маркетинг
Информатика
icon
109736
рейтинг
icon
2698
работ сдано
icon
1237
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
103537
рейтинг
icon
5274
работ сдано
icon
2373
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
74287
рейтинг
icon
1858
работ сдано
icon
1172
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
48 866 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
ФГБОУ ВО "ЗГУ"
Работа была выполнена досрочно (очень быстро ). Реферат был выполнен без замечаний . Испол...
star star star star star
Удгу
Все отлично, очень быстро и качественно, работа принята без замечаний. Спасибо.
star star star star star
Балтийская Государственная Академия Рыбопромыслового Флота (БГАРФ)
Видно, что автору пока не хватает опыта в некоторых моментах связанных с оформлением. испр...
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

только что

Дана поза номер 11, сделать рисунок и все задания к ней

Контрольная, Анатомия и физиология человека

Срок сдачи к 5 дек.

только что

Сделать все то, что написано в файле

Другое, IT-технологии, программирование

Срок сдачи к 7 дек.

1 минуту назад

Как можно скорее математика 1 курс меда

Контрольная, Математика

Срок сдачи к 1 дек.

2 минуты назад

Решить 4 номера под вариантом 27

Решение задач, Высшая математика

Срок сдачи к 4 дек.

2 минуты назад
2 минуты назад

Питание и контроль за массой тела при различной двигательной активности

Реферат, Физическая культура и спорт

Срок сдачи к 10 дек.

3 минуты назад

Тема: Основные фонды План работы: 1. Основные фонды предприятия

Курсовая, экономика предприятий

Срок сдачи к 19 дек.

3 минуты назад

Написать подробный реферат, но называется как курсовая Вариант 2

Курсовая, Техническое обслуживание и ремонт кузовов автомобилей

Срок сдачи к 10 дек.

3 минуты назад

Доклад по финансам

Доклад, финансы

Срок сдачи к 10 дек.

4 минуты назад

Инклюзивное образование: проблемы и перспективы»

Эссе, Педагогика

Срок сдачи к 18 дек.

4 минуты назад

Ответить на вопросы

Другое, Гражданское право

Срок сдачи к 3 дек.

5 минут назад

Сделать презентацию в ворде,10-15 слайдов

Другое, Отделение Туризм

Срок сдачи к 3 дек.

5 минут назад

составить курсовой проект по плану

Курсовая, Структуры рудных полей и месторождений, горное дело

Срок сдачи к 11 дек.

5 минут назад
6 минут назад

Социальная инженерия

Реферат, Информатика

Срок сдачи к 5 мар.

6 минут назад

Создание интерактивного демонстрационного материала по физической...

Курсовая, физическая культура

Срок сдачи к 18 дек.

6 минут назад

Эссе о периоде 1945 - 1953 в ссср

Эссе, История

Срок сдачи к 2 дек.

7 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход или
регистрация
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно