Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

pencil
Узнай стоимость на индивидуальную работу!
icon Цены в 2-3 раза ниже
icon Мы работаем
7 дней в неделю
icon Только проверенные эксперты

Зведення середнього залізобетонного мосту через суходіл

Тип Реферат
Предмет Строительство
Просмотров
1505
Скачиваний
815
Размер файла
125 б
Поделиться

Зведення середнього залізобетонного мосту через суходіл

Опис технологічних процесів.

Середній 4 прогонний міст довжиною 60м,(12;18;18;12)метрів передбачено побудувати через суходіл.

Будівництво автомобільного середнього мосту складається з таких видів робіт:

● очистка поверхні землі від існуючої рослинності та зрізання рослинного шару ґрунту;

● улаштування пальової основи під фундаменти берегових опор мосту.

● зведення монолітного фундаменту, до складу якого входять установка опалубки, монтаж арматурних сіток, бетонування фундаменту та зняття опалубки після твердіння бетону;

● зведення 5 монолітних опор, до робіт з їх зведення відносять установку опалубки, монтаж арматурних каркасів, бетонування опор та зняття фундаменту після твердіння бетону;

● улаштування монолітних ригелів з аналогічним складом робіт;

● монтаж укісних крил;

● монтаж прогонних плит довжиною 18,12 м.;

● бетонування стиків плит;

● тротуарних блоків та перильних огороджень;

● улаштування захисного, вирівнюю чого та ізоляційного шарів на мосту;

● улаштування дорожнього одягу.

При улаштуванні дорожнього одягу гравійний та щебеневий шари основи одягу на мосту не зводять. Асфальтобетон влаштовують по вирівнюю - чому шарі.

Збірні залізобетонні конструкції прогонної споруди – пустотні плити – розраховані в розділі „Залізобетонні конструкції”. В поперечному перерізі прогону кількість плит мосту дорівнює 12. Зовнішні розміри плити становлять:

● висота плити 0,75 м (75 см);

● ширина плити по верхній грані 0,94 м (94 см);

● ширина плити по нижній грані 0,98 м (98 см).

Роботи зі зведення мосту виконують перед початком зведення земляного полотна. При виконанні робіт проектом передбачено стадійне виробництво. Перед будівництвом мосту встановлюють трасу на місцевості, зрізання рослинного шару ґрунту та розбивку розмірів конструкцій середнього мосту.

Кількість паль визначається розрахунком відповідно до будівельних норм СНиП. Взагалі кількість паль визначають за наступною формулою:

N= γк *Fd*100/ Noi

де γк = 1,4 – коефіцієнт надійності; Fd – розрахункова несуча здатність палі за ґрунтом, a – шаг паль; Noi – навантаження від ваги споруди (опора та прогонна споруда з дорожнім одягом);

Fd = γс * (γср *R * A + u*∑ γсf * fi*hi),

де R = Rcn/ γd – розрахунковий опір ґрунту при зануренні палі; А – площа обпирання палі на грунт, для вертикальних паль приймається рівною площі поперечного перерізу палі.

Noi = 1004,27 кН (вага прогонної споруди з розділу ЗБК + вага монолітної берегової опори та фундаменту). Для улаштування основи прийняті збірні залізобетонні палі квадратного перерізу з розміром сторони 0,5 метрів, звідки шаг паль дорівнює потрійному значенню розміру сторони паль, тобто а = 1,5 м. Шаг паль відраховується між осями паль. Несуча здатність палі, розрахована за приведеною формулою, становить: Fd = 0,875 МПа.

Таким чином, кількість паль під однією береговою опорою дорівнює:

N=1.4*0.875*100/1004,27=12,2

Кількість паль приймається 12 штуки по ширині опори. Загальна кількість паль дорівнює 12*5 = 60 шт. під 4 опорами мосту.

Занурення паль виконують на першій стадії будівництва середнього мосту. Для виконання робіт використовують навісне копрове обладнання на стріловому самохідному крані – екскаваторі E – 1252. Довжина паль приймається в залежності від інженерно – геологічних умов району будівництва мосту, а саме глибину залягання несучого шару ґрунту, рівню ґрунтових вод. В даному випадку довжина паль сягає 15 метрів.

Перевезення паль до будівельного майданчику виконують за допомогою спеціальних трайлерів – автомобілів зі спеціально обладнаними напівпричепами.

Кран – екскаватор Э – 1252 обладнують копром на будівельному майданчику перед початком робіт з занурення паль. Палі складують на будівельному майданчику в зоні роботи крану.

Подача паль до копру здійснюється автомобільним краном Katoс телескопічною стрілою з максимальною довжиною 18 метрів та вантажопідйомністю до 50 тонн. Цей кран є основним механізмом при зведенні малого мосту. Велика вантажопідйомність потрібна при подачі паль, а також в подальшому при монтажі плит прогонної споруди, вага яких сягає до 20т-12м, 28т-18м, також перехідна плита 2шт, вагою 8т-6м.

Відстань від осі повороту платформи автокрана до осі ряду паль становить 5 метрів. Відстань від осі повороту платформи крану до межі складу паль становить мінімум 5 (п’ять) метрів.

Норма часу Нчас = 1,23 години на одну палю. В якості критерію кінця занурення палі є її відмова – просування палі не більш, ніж на 5 см. за одну хвилину.

Загальна трудомісткість становить Т = (1,23*60)/8,2 = 9 маш./зм., тобто на улаштування паль під одну опору витрачається 1,8 дня або 14.4год.

З метою зниження часу простою автокрану в той час, коли ведеться безпосередня робота копра з занурення паль, автокран може використовуватись при інших операціях, наприклад при розвантаженні конструкцій, які поступають на будівельний майданчик.

Після закінчення занурення паль, їхні голови зрізають, оголюючи арматурні стержні. Стержні виводяться з метою забезпечення зв’язку фундаменту з пальовою основою, тобто передачі навантажень з фундаменту на палі і через них на несучий шар ґрунту.

На другій стадії виконують улаштування монолітного фундаменту.

Роботи зі зведення фундаменту включають в себе:

● улаштування щебеневої підготовки під фундамент;

● установку опалубки;

● укладення арматурних сіток в опалубку;

● бетонування фундаменту;

● зняття опалубки після твердіння бетонної суміші.

Щебеневу підготовку загальною площею 21 м² під фундамент однієї опори (загальна площа 105 м²) виконує ланка будівельних робочих в кількості 4 чоловік, а також машиніст автомобільного крану, який здійснює подачу щебеню до місця укладки.

Норма часу Нчас = 0,22 машино – години на 1 м² площі щебеневої підготовки, а також 0,88 людино – годин на ту же одиницю виміру. Таким чином, трудомісткість улаштування щебеневої підготовки становить Т = (105*0,22)/8,2 = 2.8 машино – змін, та Т = 11.6 людино – днів.

Після улаштування щебеневої підготовки встановлюють опалубку загальною площиною 120 м². Опалубка використовується інвентарна дерев'яна щитова. Щити встановлюють автокраном КATOK75-1. (На всіх монтажних операціях при зведенні середнього мосту використовують кран одного – обраного типу з метою зменшення витрат).

Роботи виконує ланка в складі 6 робочих та машиністу автокрану. Норма часу на 1 м²(300м2) становить Нчас = 0,16 машино – годин та Нчас = 0,24 людино – годин. Трудомісткість становить Т = 300*0,24/8=9 людино-днів та Т = 0,16*120/8=2,4машино-змін на весь обсяг робіт.

Після установки опалубки наступної робочої зміни укладають арматурні сітки (каркаси) в опалубку. Армування виконують ланкою у складі 3 арматурників та машиністу автокрану. Норма часу на одну сітку (каркас) становить Нчас = 0,625 машино – годин та 2,5 людино – годин. Кількість сіток (каркасів) арматури становить 25 штук. Тому загальна трудомісткість виконання робіт буде дорівнювати Т = 7,8 людино-днів та Т = 1,95 машино-змін, тобто займе 9,8 днів.

Потім виконується основна операція цієї стадії – бетонування фундаменту. Роботи виконують ланкою робочих в складі чотирьох бетонників та машиністу автокрану КATOK 75-1.

Приготування бетонної суміші здійснюється авто бетонозмішувачем. Подача бетонної суміші виконується баддями, які подаються до опалубки тим же автокраном КATOK 75-1 –. Норма часу на 1 м³(92,5м3) бетону становитьНчас = 0,22 машино-години та 0,55 людино-години. Таким чином, загальна трудомісткість дорівнює Т = 6,36людино – днів та Т = 2,5 машино – змін.

Кількість бетонозмішувачів повинна забезпечити безперервну роботу з бетонування фундаменту. Доставка бетонної суміші виконується з будівельних складів, які розташовані поблизу на відстані 0,5 км від мосту, який будується.

Після укладання бетону в фундамент здійснюють технологічну перерву протягом 1 доби для твердіння бетону. Після твердіння бетону опалубку знімають автокраном КATOK 75-1. Норма часу Нчас = 0,16 машино-годин (0,48 людино – годин) на 1 м². Трудомісткість робіт дорівнює Т = 6,3 людино-днів та Т = 2,1 машино – змін.

На третій стадії виконують роботи зі зведення монолітних опор. Склад робіт наступний:

● установка інвентарної металевої опалубки під опори;

● установка арматурних каркасів в опалубку;

● бетонування опор;

● зняття опалубки після твердіння бетону.

Інвентарна металева опалубка встановлюється автокраном КATOK 75-1. До складу робочої ланки входять три арматурники та машиніст автокрану. Норма часу на один комплект опалубки Нчас = 2,3 машино – години (6,9 людино – годин). Кількість комплектів опалубки – 5, за кількістю опор мосту.

Трудомісткість становить: Т = (5*2,3)/8,2 = 1,4 машино – змін;

Т = (5*6,9)/8,2 = 4,2 людино – днів.

Після улаштування комплектів опалубки автокраном КATOK75-1встановлюють арматурні каркаси. Норма часу на один каркас складає

Нчас = 0,94 машино-годин (3,76 людино – годин) на один каркас. Кількість каркасів дорівнює 60 шт. Трудомісткість становить

Т = (60*0,94)/8,2 = 6,9 машино-змін;

Т = (60*3,76)/8,2 = 27,5 людино-днів.

При бетонуванні опор влаштовують спеціальні клітки, або підмості для розташування бетонників. При їх влаштуванні дотримуються норм (СНиП ІІІ-4-80* «Охрана труда в строительстве»).

Навісні підмостки (клітки) встановлюють автокраном КATOK 75-1. Норма часу складає 12,5 людино-годин та 0,56 машино-годин на одну клітку. Таким чином, трудомісткість улаштування підмостків (кліток) для розташування робочих дорівнює Т = 7,6 людино-днів, або 0,34 машино-змін.

Після зборки опалубки здійснюють бетонування опор мосту. Бетонна суміш готується авто бетонозмішувачем. Доставка матеріалу ведеться зі складів поблизу на відстані 5 км від будівельного майданчику, з розвантаженням суміші в баддю. Подача бетонної суміші в опалубку здійснюється баддями автомобільним краном КATOK 75-1.

Роботи виконують робочою ланкою у складі чотирьох бетонників та машиністу автокрану. Норма часу при подачі суміші баддями на 1 м³ бетону становить Нчас = 0,33 машино-години (1,65 людино-години). Необхідний об’єм бетону для опор становить 210 м³, звідки загальна трудомісткість дорівнює Т = (210*0,33)/8,2 = 8,45машино-зміни;

Т = (210*1,65)/8,2 = 42,3 людино – днів.

Після бетонування опор влаштовують технологічну перерву протягом 4 діб для твердіння бетону. Потім опалубку знімають, для чого використовують автомобільний кран КATOK 75-1. Норма часу на 1 комплект складає Нчас = 2,3 машино – години (6,9 людино – годин), звідки трудомісткість зняття опалубки становить Трудомісткість становить: Т = (5*2,3)/8,2 = 1,4 машино – змін (Т = (5*6,9)/8,2 = 4,2 людино – днів).

На четвертій стадії виконують улаштування ригелю та укісних крил. Проектом передбачені монолітні ригелі, улаштування яких включає установку арматурних каркасів, бетонування ригелів та зняття опалубки після твердіння бетону.

Зборку металевої інвентарної опалубки виконує ланка робочих у складі трьох слюсарів та машиністу автокрану КATOK 75-1. Норма часу на 1 м³ дорівнює Нчас = 2,3 машино-години на один комплект (6,9 людино-годин). Кількість комплектів дорівнює 5, звідки трудомісткість улаштування опалубки складає Т = 1,4 машино-змін (4,2 людино-днів).

Установку арматурних каркасів здійснюють автокраном КATOK 75-1. Роботи виконуються ланкою в складі трьох арматурників та машиністу автокрану. Після установки арматури здійснюють бетонування ригелів. Бетонна суміш готується авто бетонозмішувачем, з доставкою матеріалу зі складів, які розташовані на відстані 5 км від місця виконання робіт. Норма часу на улаштування ригелів на 1 м³ бетону становить Нчас = 0,4 машино-години (1,6 людино-годин). Об’єм бетону для улаштування ригелів становить 65 м³, звідки загальна трудомісткість дорівнює Т = (65*0,4)/8,2 = 3,2 машино-зміни (Т = (65*1,6)/8,2 = 12,7 людино-днів).

Опалубку знімають після твердіння бетону, для якого влаштовують технологічну перерву протягом 2 діб. Роботи зі зняття опалубки виконуються ланкою у складі трьох слюсарів та машиністу автокрану. Норма часу становить 2,3 машино-години (6,9 людино-години) на один комплект опалубки; трудомісткість дорівнює Т = 1,4 машино-змін (4,2 людино-днів).

Після зняття опалубки на ригелях опор монтують залізобетонні збірні укісні крила. Кількість крил дорівнює 10– по два на кожній опорі. Монтаж здійснюється автокраном КATOK 75-1. Роботи виконуються ланкою у складі чотирьох монтажників та машиністу автокрану. Для розташування монтажників використовують встановлені раніше навісні підмостки. Норма часу на одне крило дорівнює Нчас = 0,46 машино-години (2,34 людино-години). Таким чином, трудомісткість монтажу укісних крил становить Т = (4*0,46)/8,2 = 0,23 машино-змін (Т = (4*2,34)/8,2 = 1,15 людино-дні. Після установки крил вручну бетонують їхні стики, трудомісткість складає 1,38 людино-днів на весь обсяг робіт.

На п’ятій стадії виконують монтаж плит прогонної споруди та бетонування стиків плит. Плити довжиною 18 метрів монтують автокраном КATOK 75-1вантажопідйомністю 50 тонн. Виліт стріли крану становить:

В = √L² - H² = 9 м.,

при довжині стріли (телескопічна стріла змінює власну довжину) 18 метрів та висоті підйому гаку 15,5 м. Максимальний виліт становить 16,7 м, але при цьому автокран може втратити стійкість.

До складу робочої ланки входять чотири монтажники та машиніст автокрану. Норма часу на монтаж однієї плити прогонної споруди становить Нчас = 1,9 машино-годин (7,6 людино-годин). Кількість плит в поперечному перерізі складає 12 штук, кількість прогонів – 4. Трудомісткість робіт з монтажу буде дорівнювати Т = 4*(12*1,9)/8,2 = 11,12 машино-змін (Т = 4*(12*7,6)/8,2 = 44,49людино-днів).

Слідом за монтажем плит бетонують поздовжні стики плит. Бетонування стиків починають на день пізніше монтажу плит. Але попереду бетонування здійснюють зварювання випусків арматури.

Роботи виконують вручну робочою ланкою у складі 8 зварників та 6 бетонників. Норма часу на один метр стику становить 0,37 людино-години. Загальна сумарна довжина стиків становить 660 метрів (11 стиків з довжиною 60 метрів кожен), звідки трудомісткість виконання робіт становить Т = (660*0,37)/8,2 = 29,78 людино-днів.

На шостій стадії влаштовують обстановку середнього мосту. До складу робіт входять:

● монтаж тротуарних блоків;

● монтаж перильних огороджень;

● улаштування вирівнюю чого, захисного та ізоляційного шарів;

● улаштування дорожнього одягу.

Усі монтажні роботи з монтажу виконують автокраном КATOK 75-1. Роботи здійснюються ланкою, до складу якої входять чотири монтажники та машиніст автокрану. Норми часу становлять:

Улаштування гідроізоляції та вирівнюючого і захисного шарів прогонної споруди виконують вручну робочою ланкою, яка складається з 4 ізолювальників та 8 бетонників. Норми часу становлять:

- на улаштування вирівнюю чого шару Нчас = 12 людино-годин на 100 м²(6,15);

- на улаштування гідроізоляції Нчас = 12,5 людино-годин на 100 м²;

- на улаштування захисного шару Нчас = 18 людино-години на 100 м².

Загальна трудомісткість улаштування шарів буде становити

S=L*b=660*0,06=39,6м2

Т = (39,6*12)/8,2=56,6 людино-днів ( на улаштування вирівнюю чого шару).

Т = (39,6*12,5)/8,2=61,88 людино-днів(на улаштування гідроізоляції)

Т = (39,6*18)/8,2=99 людино-днів(на улаштування захисного шару)

Улаштування дорожнього одягу розглянуте в підрозділі 4.3.3.

Загальна тривалість робіт зі зведення малого мосту, яка підрахована за нормами часу за збірником ЕНиР Е4(ДБН Д.2.2-1-99., ДБН Д.2.2-30-99) „Монтаж збірних і улаштування монолітних залізобетонних конструкцій”, випуск 3 „Мости і труби”. Ця тривалість не враховує технологічні перерви для твердіння бетону монолітних конструкцій та календарні перерви на вихідні дні.

Продуктивність автомобіля-самоскида при транспортуванні цементного розчину або бетонної суміші із заводу залізобетонних виробів:

Вихідні дані:

- Автомобіль-«міксер» - MAN-26.321 DFA

- Тривалість зміни – 8,2 год

- Коефіцієнт використання автомобіля в часі − 0,9

- Вантажопідйомність автомобіля − 6 м3

- Коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобіля − 0,8

- Середня відстань транспортування − 30 км

- Середня швидкість руху автомобіля − 60 км/год

- Середній час навантаження і розвантаження − 0,15 год

м3/зміну

- час роботи.,приймаємо 3 автомобіля(«міксера»)t=1зм=8год.

- заробітна платня

де: t– тривалість робочої зміни, t = 8 годин

Т – трудомісткість

Сфу – фактична усереднена вартість люд-год конкретного виду робіт, яка відповідає середньому розряду (= 6,0) цього виду робіт, грн. (середня зарплатня в будівництві 2300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт в будівництві в цілому - 3,8).

Зняття рослинного шару ґрунту бульдозеромCATERPILLAR - D5MLGP

Норма часу - Нч. = 27,82 м-год

- продуктивність механізму

де: Т – тривалість зміни, Т = 8 годин

Q – одиниця виміру

- час роботи.

- заробітна платня

де: t– тривалість робочої зміни, t = 8 годин

Т – трудомісткість

Сфу – фактична усереднена вартість люд-год конкретного виду робіт, яка відповідає середньому розряду (= 6,0) цього виду робіт, грн.

(середня зарплатня в будівництві 2300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт в будівництві в цілому - 3,8).

Норма часу - Нч. = 27,82 м-год

Зняття рослинного шару ґрунту,на укосах суходолу екскаватором «драглайн»,ємністю 0,4м3LIBHERR-870

Норма часу - Нч. = 41,48 м-год

- продуктивність механізму

де: Т – тривалість зміни, Т = 8 годин

Q – одиниця виміру

час роботи.

- заробітна платня

де: t– тривалість робочої зміни, t = 8 годин

Т – трудомісткість

Сфу – фактична усереднена вартість люд-год конкретного виду робіт, яка відповідає середньому розряду (= 6,0) цього виду робіт, грн.

(середня зарплатня в будівництві 2300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт в будівництві в цілому - 3,8).

Норма часу - Нч. = 27,82 м-год

Для занурення паль використовують копрове навісне обладнання, на стріловому крані Е-1252

Норма часу - Нч. = 1,23 м-год

- продуктивність механізму

де: Т – тривалість зміни, Т = 8 годин

Q – одиниця виміру

- час роботи.

Приймаємо 5 автокранів з копровим обладнанням t=1,85зм=14,77год

- заробітна платня

де: t– тривалість робочої зміни, t = 8 годин

Т – трудомісткість

Сфу – фактична усереднена вартість люд-год конкретного виду робіт, яка відповідає середньому розряду (= 6,0) цього виду робіт, грн.

(середня зарплатня в будівництві 2300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт в будівництві в цілому - 3,8).

Норма часу - Нч. = 1,23 м-год

Улаштування щебеневої підготовки робітниками

Норма часу - Нч. =0,88люд-год

- продуктивність механізму

де: Т – тривалість зміни, Т = 8 годин

Q – одиниця виміру

- час роботи., приймаємо 4 робітників t=2.9зм=23,2год

- заробітна платня

де: t– тривалість робочої зміни, t = 8 годин

Т – трудомісткість

Сфу – фактична усереднена вартість люд-год конкретного виду робіт, яка відповідає середньому розряду (=4,0) цього виду робіт, грн.

(середня зарплатня в будівництві 2300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт в будівництві в цілому - 3,8).

Норма часу - Нч. = 0,88м-год

Продуктивність автомобіля-самоскида при транспортуванні щебеню із кар'єру:

Вихідні дані:

- Автомобіль-самоскид - MAN-26.321 DFA

- Тривалість зміни – 8,2 год

- Коефіцієнт використання автомобіля в часі − 0,22

- Вантажопідйомність автомобіля − 8 м3

- Коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобіля − 0,98

- Середня відстань транспортування − 25 км

- Середня швидкість руху автомобіля − 60 км/год

- Середній час навантаження і розвантаження − 0,2 год

м3/зміну

- час роботи., приймаємо 8 автосамоскидів t=0.96зм.=7,7год.

- заробітна платня

де: t– тривалість робочої зміни, t = 8 годин

Т – трудомісткість

Сфу – фактична усереднена вартість люд-год конкретного виду робіт, яка відповідає середньому розряду (= 6,0) цього виду робіт, грн. (середня зарплатня в будівництві 2300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт в будівництві в цілому - 3,8).

Улаштування щитової дерев’яної опалубки.

Норма часу - Нч. =0 ,16м.-год

- продуктивність механізму

де: Т – тривалість зміни, Т = 8 годин

Q – одиниця виміру

час роботи.

- заробітна платня

де: t– тривалість робочої зміни, t = 8 годин

Т – трудомісткість

Сфу – фактична усереднена вартість люд-год конкретного виду робіт, яка відповідає середньому розряду (= 6,0) цього виду робіт, грн.

(середня зарплатня в будівництві 2300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт в будівництві в цілому - 3,8).

Норма часу - Нч. = 0,16м-год

Установка арматурної сітки в опалубку

Норма часу - Нч. =0,625м.-год

- продуктивність механізму

де: Т – тривалість зміни, Т = 8 годин

Q – одиниця виміру

- час роботи.

- заробітна платня

де: t– тривалість робочої зміни, t = 8 годин

Т – трудомісткість

Сфу – фактична усереднена вартість люд-год конкретного виду робіт, яка відповідає середньому розряду (= 6,0) цього виду робіт, грн.

(середня зарплатня в будівництві 2300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт в будівництві в цілому - 3,8).

Норма часу - Нч. = 0,625м-год

Приготування авто бетонозмішувачем бетонної суміші

Норма часу - Нч. =0,22м.-год

- продуктивність механізму

де: Т – тривалість зміни, Т = 8 годин

Q – одиниця виміру

- час роботи.

- заробітна платня

де: t– тривалість робочої зміни, t = 8 годин

Т – трудомісткість

Сфу – фактична усереднена вартість люд-год конкретного виду робіт, яка відповідає середньому розряду (= 6,0) цього виду робіт, грн.

(середня зарплатня в будівництві 2300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт в будівництві в цілому - 3,8).

Норма часу - Нч. = 0,22м-год

Продуктивність автомобіля-бетонозмішувача при транспортуванні цембетонної суміші із заводу залізобетонних виробів:

Вихідні дані:

- Автомобіль-самоскид - MAN-26.321 DFA

- Тривалість зміни – 8,2 год

- Коефіцієнт використання автомобіля в часі − 0,85

- Вантажопідйомність автомобіля − 8 м3

- Коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобіля − 0,8

- Середня відстань транспортування – 0,5 км

- Середня швидкість руху автомобіля − 60 км/год

- Середній час навантаження і розвантаження − 0,15 год

м3/зміну

- час роботи.

- заробітна платня

де: t– тривалість робочої зміни, t = 8 годин

Т – трудомісткість

Сфу – фактична усереднена вартість люд-год конкретного виду робіт, яка відповідає середньому розряду (= 6,0) цього виду робіт, грн. (середня зарплатня в будівництві 2300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт в будівництві в цілому - 3,8).

Зняття опалубки автокраном КАТО К 75-1

Норма часу - Нч. =0,16м.-год

- продуктивність механізму

де: Т – тривалість зміни, Т = 8 годин

Q – одиниця виміру

- час роботи.

- заробітна платня

де: t– тривалість робочої зміни, t = 8 годин

Т – трудомісткість

Сфу – фактична усереднена вартість люд-год конкретного виду робіт, яка відповідає середньому розряду (= 6,0) цього виду робіт, грн.

(середня зарплатня в будівництві 2300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт в будівництві в цілому - 3,8).

Норма часу - Нч. = 0,16м-год

Установка інвентарної опалубки(металевої) під опори, автокраном КАТО К 75-1

Норма часу - Нч. =2,3м.-год

- продуктивність механізму

де: Т – тривалість зміни, Т = 8 годин

Q – одиниця виміру

- час роботи.

- заробітна платня

де: t– тривалість робочої зміни, t = 8 годин

Т – трудомісткість

Сфу – фактична усереднена вартість люд-год конкретного виду робіт, яка відповідає середньому розряду (= 6,0) цього виду робіт, грн.

(середня зарплатня в будівництві 2300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт в будівництві в цілому - 3,8).

Норма часу - Нч. = 2,3м-год

Улаштування арматурних каркасів в опалубку опори, автокраном КАТО К 75-1

Норма часу - Нч. =0,94м.-год

- продуктивність механізму

де: Т – тривалість зміни, Т = 8 годин

Q – одиниця виміру

- час роботи.

- заробітна платня

де: t– тривалість робочої зміни, t = 8 годин

Т – трудомісткість

Сфу – фактична усереднена вартість люд-год конкретного виду робіт, яка відповідає середньому розряду (= 6,0) цього виду робіт, грн.

(середня зарплатня в будівництві 2300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт в будівництві в цілому - 3,8).

Норма часу - Нч. = 0,94м-год

Улаштування навісних підмостей, автокраном КАТО К 75-1.

Норма часу - Нч. =0,56 м.-год

- продуктивність механізму

де: Т – тривалість зміни, Т = 8 годин

Q – одиниця виміру

- час роботи.

- заробітна платня

де: t– тривалість робочої зміни, t = 8 годин

Т – трудомісткість

Сфу – фактична усереднена вартість люд-год конкретного виду робіт, яка відповідає середньому розряду (= 6,0) цього виду робіт, грн.

(середня зарплатня в будівництві 2300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт в будівництві в цілому - 3,8).

Норма часу - Нч. = 0,56м-год

Продуктивність автомобіля-самоскида при транспортуванні бетонної суміші із заводу залізобетонних виробів, для бетонування опори:

Вихідні дані:

- Автомобіль-бетонозмішувач - MAN-26.321 DFA

- Тривалість зміни – 8,2 год

- Коефіцієнт використання автомобіля в часі − 0,9

- Вантажопідйомність автомобіля − 8 м3

- Коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобіля − 0,8

- Середня відстань транспортування − 5 км

- Середня швидкість руху автомобіля − 60 км/год

- Середній час навантаження і розвантаження − 0,15 год

м3/зміну

- час роботи.

- заробітна платня

де: t– тривалість робочої зміни, t = 8 годин

Т – трудомісткість

Сфу – фактична усереднена вартість люд-год конкретного виду робіт, яка відповідає середньому розряду (= 6,0) цього виду робіт, грн. (середня зарплатня в будівництві 2300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт в будівництві в цілому - 3,8).

Подача бетонної суміші автокраном КАТО К 75-1.

Норма часу - Нч. =0,33 м.-год

- продуктивність механізму

де: Т – тривалість зміни, Т = 8 годин

Q – одиниця виміру

- час роботи.

- заробітна платня

де: t– тривалість робочої зміни, t = 8 годин

Т – трудомісткість

Сфу – фактична усереднена вартість люд-год конкретного виду робіт, яка відповідає середньому розряду (= 6,0) цього виду робіт, грн.

(середня зарплатня в будівництві 2300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт в будівництві в цілому - 3,8).

Норма часу - Нч. = 0,33м-год

Зняття інвентарної опалубки(металевої) під опори, автокраном КАТО К 75-1

Норма часу - Нч. =2,3м.-год

- продуктивність механізму

де: Т – тривалість зміни, Т = 8 годин

Q – одиниця виміру

- час роботи.

- заробітна платня

де: t– тривалість робочої зміни, t = 8 годин

Т – трудомісткість

Сфу – фактична усереднена вартість люд-год конкретного виду робіт, яка відповідає середньому розряду (= 6,0) цього виду робіт, грн.

(середня зарплатня в будівництві 2300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт в будівництві в цілому - 3,8).

Норма часу - Нч. = 2,3м-год

Установка інвентарної опалубки(металевої) під ригелі, автокраном КАТО К 75-1

Норма часу - Нч. =2,3м.-год

- продуктивність механізму

де: Т – тривалість зміни, Т = 8 годин

Q – одиниця виміру

- час роботи.

- заробітна платня

де: t– тривалість робочої зміни, t = 8 годин

Т – трудомісткість

Сфу – фактична усереднена вартість люд-год конкретного виду робіт, яка відповідає середньому розряду (= 6,0) цього виду робіт, грн.

(середня зарплатня в будівництві 2300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт в будівництві в цілому - 3,8).

Норма часу - Нч. = 2,3м-год

Продуктивність автомобіля-самоскида при транспортуванні бетонної суміші із заводу залізобетонних виробів, для бетонування ригеля:

Вихідні дані:

- Автомобіль-бетонозмішувач - MAN-26.321 DFA

- Тривалість зміни – 8,2 год

- Коефіцієнт використання автомобіля в часі − 0,4

- Вантажопідйомність автомобіля − 8 м3

- Коефіцієнт використання вантажопідйомності автомобіля − 0,8

- Середня відстань транспортування − 5 км

- Середня швидкість руху автомобіля − 60 км/год

- Середній час навантаження і розвантаження − 0,15 год

м3/зміну

- час роботи.

- заробітна платня

де: t– тривалість робочої зміни, t = 8 годин

Т – трудомісткість

Сфу – фактична усереднена вартість люд-год конкретного виду робіт, яка відповідає середньому розряду (= 6,0) цього виду робіт, грн. (середня зарплатня в будівництві 2300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт в будівництві в цілому - 3,8).

Улаштування укісних відкрилків, автокраном КАТО К 75-1.

Норма часу - Нч. =0,46м.-год

- продуктивність механізму

де: Т – тривалість зміни, Т = 8 годин

Q – одиниця виміру

- час роботи.

- заробітна платня

де: t– тривалість робочої зміни, t = 8 годин

Т – трудомісткість

Сфу – фактична усереднена вартість люд-год конкретного виду робіт, яка відповідає середньому розряду (= 6,0) цього виду робіт, грн.

(середня зарплатня в будівництві 2300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт в будівництві в цілому - 3,8).

Норма часу - Нч. = 0,46м-год

Влаштування плит прогонної споруди, виконується автокраном КАТО К 75-1.

Норма часу - Нч. =1,9м.-год

- продуктивність механізму

де: Т – тривалість зміни, Т = 8 годин

Q – одиниця виміру

- час роботи.

- заробітна платня

де: t– тривалість робочої зміни, t = 8 годин

Т – трудомісткість

Сфу – фактична усереднена вартість люд-год конкретного виду робіт, яка відповідає середньому розряду (= 6,0) цього виду робіт, грн.

(середня зарплатня в будівництві 2300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт в будівництві в цілому - 3,8).

Норма часу - Нч. = 1,9м-год

Зварювання випусків арматури, виконується зварниками.

Норма часу - Нч. =0,37 м.-год

- продуктивність механізму

де: Т – тривалість зміни, Т = 8 годин

Q – одиниця виміру

- час роботи.

- заробітна платня

де: t– тривалість робочої зміни, t = 8 годин

Т – трудомісткість

Сфу – фактична усереднена вартість люд-год конкретного виду робіт, яка відповідає середньому розряду (= 6,0) цього виду робіт, грн.

(середня зарплатня в будівництві 2300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт в будівництві в цілому - 3,8).

Норма часу - Нч. = 0,37 м-год

Влаштування вирівнюючого шарів прогінної споруди.

Норма часу - Нч. =12 люд.-год

- продуктивність механізму

де: Т – тривалість зміни, Т = 8 годин

Q – одиниця виміру

- час роботи. , приймаємо 6 ізолювальники та 10 бетонщіків t=3,5зм=28,29год.

- заробітна платня

де: t– тривалість робочої зміни, t = 8 годин

Т – трудомісткість

Сфу – фактична усереднена вартість люд-год конкретного виду робіт, яка відповідає середньому розряду (= 4,4) цього виду робіт, грн.

(середня зарплатня в будівництві 2300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт в будівництві в цілому - 3,8).

Норма часу - Нч. = 2,3м-год

Влаштування гідроізоляції шарів прогінної споруди.

Норма часу - Нч. =12,5 люд.-год

- продуктивність механізму

де: Т – тривалість зміни, Т = 8 годин

Q – одиниця виміру

- час роботи. , приймаємо 6 ізолювальники та 10 бетонщіків t=3,9зм=30,94год.

- заробітна платня

де: t– тривалість робочої зміни, t = 8 годин

Т – трудомісткість

Сфу – фактична усереднена вартість люд-год конкретного виду робіт, яка відповідає середньому розряду (= 4,4) цього виду робіт, грн.

(середня зарплатня в будівництві 2300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт в будівництві в цілому - 3,8).

Норма часу - Нч. = 2,3м-год

Влаштування захисного шарів прогінної споруди.

Норма часу - Нч. =18 люд.-год

- продуктивність механізму

де: Т – тривалість зміни, Т = 8 годин

Q – одиниця виміру

- час роботи. , приймаємо 6 ізолювальники та 10 бетонщіків t=6,2зм=49,6год.

- заробітна платня

де: t– тривалість робочої зміни, t = 8 годин

Т – трудомісткість

Сфу – фактична усереднена вартість люд-год конкретного виду робіт, яка відповідає середньому розряду (= 4,4) цього виду робіт, грн.

(середня зарплатня в будівництві 2300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт в будівництві в цілому - 3,8).

Норма часу - Нч. = 2,3м-год

Усі підрахунки відображені в калькуляції трудових затрат:

п/п

Обгрунтування

Найменування роботиСклад ланки

Од.

Вим.

Об’єм

робіт

Норма часу

Роз-цін-ка,

грн.

Трудомісткість

Пряма заробітна платня,

Грн.

Люд-годин.Маш-годин.Люд-годин.Маш-годин.
123456789101112
1Е2-1-5

Зрізання рослинного шару ґрунту, екскаватором «драглайн»

Бульдозером CATERPILLAR-DMLGP

машиніст 6р-1 чол.

машиніст 6р-1 чол.

1000 м²

1000 м²

75

225

41,46

27.82

41,48

27.82

18.85

18.85

3.09

0.78

3.11

0.78

58.81

117.62

2Підготовчі роботиРобочі 6р-2ч.Люд-год.161618.85164825.6
3Е12-29Улаштування пальової основиМашиніст 6р-5ч, копровики 5р-1, 3р-1Шт..601.231,2315.3314.77

14.77

1131.35
4Е12-27

Зрізання голів паль

Машиніст 6р-1, копровики 5р-1, 3р-1Шт..6010,515.33

2,93

1,46

459.9
5Е4-3-1Улаштування піщаної підготовки

Машиніст 6р-1,

Робочі 4р-1, 3р-2

м²9000,880,2212.4436,99,272463.12
6Е4-3-8Зборка опалубки під фундамент

Машиніст 6р-1

Робочі 4р-1, 3р-2

м²1200,480,1614.6921,327,05282.05
7Е4-3-9Установка арматури в опалубку

Машиніст 6р-1

Арматурники 3р-1, 2р-2

каркас252,50.62513.417,31

1,83

502.88
8Е4-3-11Бетонування фундаменту баддями

Машиніст 6р-1

Бетонники 4р-2

Зр-2

м³1050.80,2214.0541,78,36324.56
9Е4-3-8Зняття опалубки

Машиніст 6р-1

Робочі 4р-1, 3р-2

м²1200,480,1614.6921,327,05282.048

Калькуляція виртат праці та заробітної платні робітників на влаштування малого мосту

10Е4-3-35Монтаж опалубки під опори

Машиніст 6р-1

Слюсарі 5р-1, 4р-1 3р-1

Комплекшт.56,92,318,854211,43216,78
11Е4-3-37Установка арматурних каркасів

Машиніст 6р-1

Арматурники 5р-1, 4р-1

Шт.603,760,9416,18

27,5

6,9

912,55
12Е4-3-40Бетонування опор

Машиніст 6р-1

Бетонники 4р-2, 3р-2

м³2101,650,3314,6942,38,451018,02
13Е4-3-35Зняття опалубки

Машиніст 6р-1

Слюсарі 5р-1, 4р-1

3р-1

комплект56,92,318,854,21,4216,78
14Е4-3-35Монтаж опалубки під ригелі

Машиніст 6р-1

Слюсарі 5р-1, 4р-1, 3р-1

комплект56,92,318,854,21,4216,78
15Е4-3-38Улаштування ригелів

Машиніст 6р-1

Бетонники5р-1, 4р-1,3р-2

м³201,60.418,8512,73,2150,8
16Е4-3-35Зняття опалубки

Машиніст 6р-1

Слюсарі 5р-1, 4р-1

3р-1

комплект56,92,318,854211,43216,78
17Монтаж укісних крил

Машиніст 6р-1

Монтажники 5р-2,

4р-2

Шт.42,340,4616,541,150,2330,36
18Е4-3-84Бетонування стиківБетонники 4р-1, 3р-1м6600,7413,251,486,471,3
19Е4-3-78Монтаж прогонних плит

Машиніст 6р-1

Монтажники 6р-1, 5р-1, 4р-2

Шт.487,61,923,7799,024,62167,82

Специфікація

НайменуванняЕскіз КількістьВага
Дорожня плита 18м24шт.28т, разом 672т
Дорожня плита 12м24шт.20т, разом 480т
Паля 15м60шт.22,5т, разом 1350т
Перехідна плита 6м

4шт.6т, разом 24т

Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Экономика
Маркетинг
Информатика
icon
112956
рейтинг
icon
2755
работ сдано
icon
1249
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
107018
рейтинг
icon
5374
работ сдано
icon
2412
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
75613
рейтинг
icon
1879
работ сдано
icon
1190
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
49 092 оценки star star star star star
среднее 4.9 из 5
Уральский Федеральный Университет (УрФУ)
Работа сделана по всем требованиям, досрочно (менее суток прошло). Сам исполнитель приятны...
star star star star star
Спо
Рекомендую исполнителя, все отлично, реферат был написан досрочно, очень грамотно. Буду об...
star star star star star
ИжГТУ имени М.Т.Калашникова
Работа выполнена очень хорошо и быстро.Спасибо большое ,исполнителя рекомендую..🙂
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Задача

Решение задач, Вещное право

Срок сдачи к 30 янв.

только что

1 вариант

Контрольная, Информатика

Срок сдачи к 10 февр.

только что

Онлайн помощь на экзамене

Онлайн-помощь, прикладная механика

Срок сдачи к 30 янв.

1 минуту назад

Гражданин А. был назначен на дипломатическую службу за границу

Решение задач, Вещное право

Срок сдачи к 30 янв.

1 минуту назад

Часть 3. открытые вопросы (покажите расчеты и объяснения)

Решение задач, Бухгалтерский учет

Срок сдачи к 30 янв.

4 минуты назад

Решить лабораторную работу по физике.

Лабораторная, Физика

Срок сдачи к 30 янв.

5 минут назад

Химия

Контрольная, Химия

Срок сдачи к 30 янв.

5 минут назад

реферат ,доклад, презентация ,глоссарий по одному предмету темы разные

Другое, Нормативно-правовое обеспечение безопасности

Срок сдачи к 30 янв.

7 минут назад

Вставить в текст пропущенные слова (желательно сейчас)

Другое, Английский язык

Срок сдачи к 30 янв.

7 минут назад

Решить контрольную работу сейчас

Контрольная, Электротехника, электроника и электропривод

Срок сдачи к 30 янв.

10 минут назад

Сущность, причины и виды безработицы.

Курсовая, Макроэкономика

Срок сдачи к 5 февр.

10 минут назад

Решить ргр 2

Решение задач, теоретическая механика

Срок сдачи к 3 февр.

11 минут назад

Написать ответы на 1, 2,6 вопросы

Реферат, История

Срок сдачи к 30 янв.

11 минут назад

Практическая

Решение задач, Теория автоматического управления

Срок сдачи к 4 февр.

11 минут назад

Решить задачи в excel(файлы почему то не могу добавить, не даёт приложение)

Решение задач, Математическая статистика

Срок сдачи к 31 янв.

11 минут назад

Практическое задание

Решение задач, Химия

Срок сдачи к 31 янв.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход или
регистрация
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно