Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

pencil
Узнай стоимость на индивидуальную работу!
icon Цены в 2-3 раза ниже
icon Мы работаем
7 дней в неделю
icon Только проверенные эксперты

Сім'я і брак. Єство, структура, функції, проблеми сучасної сім'ї

Тип Реферат
Предмет Социология
Просмотров
847
Скачиваний
598
Размер файла
31 б
Поделиться

Сім'я і брак. Єство, структура, функції, проблеми сучасної сім'ї

Змiст

Введення

Сім'я, як об'єкт соціологічного дослідження

Сімейні відносини

Функції сім'ї і їх взаємозв'язок

Сучасна демографічна ситуація. Криза сім'ї

Практична частина

Висновки

Введення

Тема мого реферату - "Сім'я і брак. Єство, структура, функції, проблеми сучасної сім'ї".

В своєму рефераті я розкажу про те, що собою представляє сім'я, про типи сімейної організації, сімейне законодавство, розгляну типи сімейних взаємостосунків, функції сім'ї і сучасну непросту демографічну ситуацію в Росії і приведу результати, проведеного мною соціологічного дослідження.

Об'єктом мого дослідження є молодь - жителі р. Польовського.

В результаті своєї роботи я планую зробити наступні висновки:

1. Причини, по яких молодь одружується.

2. Причини, по яких серед молодих сімей відбуваються часті розлучення.

Сім'я. Як багато сьогодні ведеться про неї суперечок на сторінках газет і журналів, які різні, деколи прямо протилежні думки висловлюються...

Якщо говорити мовою соціолога або демографа, то сім'єю називається невелика група людей, з'єднаних спорідненими і подружніми зв'язками, загальним бюджетом і як правило - загальним житлом. Але це тільки теоретична схема. В реальній дійсності кожна сім'я тісно пов'язана з суспільством, в якому вона живе, з його економікою, політикою, культурою, орієнтирами, настроєм людей.

Сім'я виступає як об'єкт соціологічного дослідження і займається нею окрема галузь соціології - соціологія сім'ї, що вивчає формування, розвиток і функціонування сім'ї, шлюбно-сімейних відносин в конкретних культурних і соціально-економічних умовах.

Сім'я, як об'єкт соціологічного дослідження

Сім'я є складнішою системою відносин, ніж брак, оскільки вона, як правило, об'єднує не тільки подружжя, але і їх дітей, а також інших родичів або просто близьких подружжю і необхідних їм людей.

Брак - це історично обумовлена, санкціонована і регульована суспільством форма відносин між чоловіком і жінкою, встановлююча їх права і обов'язки по відношенню один до одного їх дітям, своєму потомству, батькам.

Іншими словами брак - цей традиційний засіб формування сім'ї і суспільного контролю.

Благотворно впливає на людину лише здорова, благополучна сім'я, створення якої вимагає значних зусиль і певних якостей особи.

Сім'я - це сплав трьох любовей: подружньої, батьківської і дитячої. Любов неоподільна від боргу, вірності, самодисципліни, спільності інтересів і мети, відповідальності, взаємної пошани.

Існують наступні загальні принципи виділення типів сімейної організації і сімей. Залежно від форми браку розрізняють моно і полігамію. Моногамна сім'я - така, де на одного чоловіка доводиться одна дружина, у відмінності від полігамії, яка потрактує як багатоженець. Залежно від структури споріднених зв'язків виділяють різні типи сімей.

Найпоширенішим типом є проста (нуклеарная) сім'я, що є подружньою парою з дітьми, що не полягають в браку. В даний час в нашій країні переважають прості сім'ї, що мають дітей або без них. Складні ж сім'ї, що складаються з двох або більш подружніх пар, складають 4,3% від всіх сімей в країнах СНГ.

Сім'я як соціальний інститут проходить ряд етапів, послідовність яких складається в сімейний цикл або життєвий цикл сім'ї. Дослідники виділяють різну кількість фаз цього циклу, але головними серед них є наступні:

1) вступ до браку - утворення сім'ї;

2) початок дітородіння - народження першої дитини;

3) закінчення дітородіння - народження останньої дитини;

4) вступ до браку і виділення з сім'ї останньої дитини;

5) припинення існування сім'ї - смерть одного з подружжя.

Тип сім'ї визначається по наступних ознаках:

соціально-класова ознака (наприклад: сім'я робітника, сім'я представника бізнесу);

по типу населення (міська, сільська);

по національній ознаці (однонаціональна, багатонаціональна);

за часом існування;

по кількості членів сім'ї;

Крім того виділяються типи сім'ї за особливих умов сімейного життя, наприклад студентська сім'я, сім'я артистів і т.д.

Союз чоловіка і жінки повинен задовольняти не тільки біологічні потреби, але і потреби емоційні, моральні і інтелектуальні.

Кращим віком для вступу до браку вважається вік від 20 до 24 років. Перш ніж одружитися, потрібно оцінити спільність життєвих інтересів, рівень розвитку, серйозність намірів і глибину пошани і любові один до одного. Необхідно починати виробляти якості дбайливого відношення один до одного ще до браку, в період знайомства.

Тільки на такій основі можна побудувати нормальне сімейне життя.

Брак полягає в органах запису актів цивільного стану.

Основним документом сімейного законодавства є Сімейний кодекс Російської Федерації.

Сімейне законодавство встановлює умови і порядок вступу до браку, припинень браку і визнання його недійсним, регулює особисті немайнові і майнові відносини між членами сім'ї: подружжям, батьками і дітьми, між іншими родичами і іншими особами, а також визначає форми і порядок пристрою в сім'ю дітей, що залишилися без піклування батьків.

Сімейні відносини

Сімейні відносини мають велике значення для здоров'я людей. Сприятливий морально-психологічний клімат сім'ї позитивно позначається на здоров'я її членів. Статистика свідчить, що в таких сім'ях люди менше хворіють і довше живуть.

В загальному випадку для забезпечення сумісності з іншими людьми у людини повинні бути три основні якості характеру: здібність критично відноситися до себе, терпимість і довір'я до інших.

Функції сім'ї і їх взаємозв'язок

Сім'я здійснює ряд функції як суспільного, так і індивідуального характеру. Я їх назву:

Сфера сімейної діяльностіСуспільні функціїІндивідуальні функції
РепродуктивнаБіологічне відтворювання суспільства Задоволення потреби в дітях
ВиховнаСоціалізація молодого покоління Задоволення потреби в батьківстві.
Господарсько-побутова

Підтримка фізичного здоров'я членів

суспільства, догляд за дітьми

Отримання господарсько-побутових послуг одними членами сім'ї від інших
ЕкономічнаЕкономічна підтримка неповнолітніх і непрацездатні членів суспільстваОтримання матеріальних засобів одними членами сім'ї від інших
Сфера первинного соціального контролюМоральна регламентація поведінки членів сім'ї в різних сферах, відповідальність і зобов'язання батьків перед дітьми Формування і підтримка правових і моральних санкцій за порушення соціальних норм в суспільному житті і сімейних відносинах
Сфера духовного спілкуванняРозвиток особи членів сім'їДуховне взаємозбагачення членів сім'ї
Соціально-статуснаНадання соціального статусу членам сім'ї. Відтворювання соціальної структуриЗадоволення потреби в соціальному просуванні
Вільний часОрганізація раціонального дозвілля. Соціальний контроль у сфері дозвілляЗадоволення потреб в сумісному проведенні дозвілля
Емоційна Емоційна стабілізація індивідів і їх психологічна терапіяОтримання індивідами психологічного захисту, емоційної підтримки в сім'ї. Задоволення потреби в особистому щасті і любові
СексуальнаСексуальний контрольЗадоволення сексуальних потреб

В повноцінній нормальній сім'ї всі ці функції взаємозв'язані між собою.

Сучасна демографічна ситуація. Криза сім'ї

Демографічна ситуація - найгостріша проблема сучасної Росії. Невипадково цій проблемі надав значну увагу в своєму Посланні Федеральному збору Президент Росії Володимир Володимирович Путін. "В середньому число жителів нашої країни щорічно стає меншим на 700 тисяч чоловік", - сказав він. Для вирішення цієї проблеми запропоноване наступне:

1) зниження смертності за рахунок посилення контролю безпеки дорожнього руху;

припинення ввезення в країну сурогатної алкогольної продукції;

виявлення, профілактика і лікування серцево-судинних захворювань

2) здійснення ефективної міграційної політики за рахунок:

залучення з-за кордону наших співвітчизників, краще, якщо це будуть кваліфіковані, утворені і законопокірні громадяни;

3) підвищення народжуваності за рахунок:

збільшення розміру грошових допомог матерям до досягнення дитиною віку до півтора років, причому розмір допомоги збільшується при збільшенні числа дітей;

компенсація витрат на дитяче дошкільне виховання, причому також, як і в першому випадку розмір компенсації збільшується при збільшенні числа дітей;

матеріальна підтримка сімей, що беруть на виховання дітей-сиріт;

збільшення вартості родових сертифікатів;

виплата одноразової допомоги матерям у розмірі 250 тис. грн.

Для реалізації всього вищесказаного буде потрібно велика робота і великі гроші.

В сучасних умовах все помітніше стає криза сім'ї як соціального інституту суспільства, шляхи виходу з якого поки неясні. Криза виражається в тому, що сім'я все гірше реалізує свої основні функції: організацію подружнього життя, народження і виховання дітей, відтворювання населення і робочої сили. Причини такої кризи мають загальний характер для всіх індустріальних держав, є породженням індустріальної цивілізації.

Сім'я особливо чутлива до всякого роду реформаторським змінам державного масштабу, наприклад безробіттю, зростанню цін і т.д.

Крім падіння народжуваності наголошується і такий негативний: факт в інституті сім'ї, як збільшення числа розлучень. Розглядаються негативні наслідки розлучень: погіршення виховання дітей, збільшення випадків їх психічних захворювань, алкоголізм батьків, руйнування

кровноспоріднених зв'язків, погіршення матеріального положення, дисгармонія відтворювання населення.

Практична частина

Соціологи відзначають, що в сучасному суспільстві більшість молоді одружується, не обдумавши своє рішення настільки серйозно, наскільки вимагає дане питання. Багато хто вважає, що, отримавши паспорт, можуть вважати себе дорослими і жити за своїми правилами і принципами, не залежно від батьків. Мало того, що частина з них одружується, не досягнувши повноліття, але і без згоди батьків. Проживши якийсь час, молоді сім'ї розлучаються.

Практична частина моєї роботи полягала в проведенні соціологічного дослідження на тему браку і сім'ї. В процесі дослідження мені належало вирішити наступні задачі:

1. з'ясувати головну причину вступу до браку;

2. досліджувати специфіку відношення до браку з боку дівчат і хлопців;

3. з'ясувати причини розірвання браків.

Об'єктом мого дослідження були що вчаться 11-х класів школи № 4 і 10-х класів школи № 13 р. Польовського, відібрані випадковим чином. Загальне число респондентів склало 60 чоловік.

Предметом мого дослідження було відношення старших класів, що вчаться, до браку.

Мною була розроблена анкета з можливими варіантами відповідей.

Зразок анкети, а також результати аналізу проведеного соціологічного дослідження, для зручності сприйняття, оформлені у вигляді діаграм, представлені в додатку.

Отже, результати опиту показали, що число позитивно що відносяться до браку складає 90% від числа всіх респондентів. Інші 10% поки не замислювалися про це. Добрим результатом є те, що негативно що відносяться до браку, серед опитаних - не було, із цього приводу можна зробити ряд висновків.

На питання про відношення до браку з партнерами інших національностей думка розділилася таким чином: 37% опитаних відповіли, що це їх не цікавить, а 55% відповіли, що для них це не головне. Решта опитаних (а саме 8%) утрудняла відповісти. Причина, як я вважаю, в тому, що багато хто ще не замислювався і не розмовляв з батьками на цю тему.

Головною причиною вступу до браку 81% опитаних рахує любов

Дуже цікаву відповідь я отримала на 12-е питання: "Коли ви зустріли свою першу любов". При цьому 42% відповіли, що в школі, 45% опитаних ще не зустріли свою любов. У незначної частини перша любов зустрілася в дитячому саду (13%).

Жоден з числа опитаних не полягає в браку. Це не говорить про те, що вони не знайшли відповідну кандидатуру, а просто більшість вважає за необхідне спочатку доучитися в школі, потім продовжити освіту далі, а вже потім одружуватися.

Дане соціологічне дослідження показує, що відповідний для більшості опитаних шлюбний вік складає 20-30 років, так відповіло 83% дівчат і 87% хлопців, але було і виключення - 13,3% хлопцем відповіли - від 30 років і старше.

Для більшості опитаних хлопців соціальне положення дівчини їх не цікавить, так відповіли 50%, але дівчата до цього питання відносяться по - іншому, соціальне положення не цікавить всього лише 30% з числа опитаних дівчат; 50% дівчат відповіли, що може це і краще, але взагалі ні. Ніхто з дівчат не відповів, що для них має значення соціальне положення хлопців; на відміну від хлопців, з яких так відповіли 27%.

Главою сім'я, на думку дівчат, повинні бути обидва, так відповіли 67% опитаних, хлопці дотримуються іншої точки зору - вони вважають, що главою сім'я повинен бути чоловік, так відповіло 67%. Помітимо, що ніхто з респондентів не вважає, що главою сім'я повинна бути жінка.

Головною причиною розлучення, на думку респондентів, є зрада, так відповіло 42% опитаних.

Заробляти гроші, на думку дівчат, повинні обидва, так вважають 83%. Хлопці (60%) дотримуються думки, що гроші повинен заробляти чоловік. Помітимо, що ніхто з респондентів не вважає, що гроші повинна заробляти жінка.

Серед опитаних 89% вважають, що найприйнятніший вік для вступу до браку 20-30 років, і всього лише незначна частина (8%) вважають найприйнятнішим вік від 30 років і старше. Позитивно те, що всього 3% вказали для цього вік від 16-20 років.

До браку в ранньому віці молодь відноситься по-різному: 29% вважають, що це нормально, 23% вважають, що ранні браки не довгострокові, 28% відносяться негативно, інші (20%) утрудняли відповісти.

Висновки

Головною задачею мого дослідження було з'ясувати причини, по яких молодь одружується в ранньому віці, і із яких причин, як вважає молодь, відбуваються часті розлучення.

З опитаних учнів більшість відноситься до браку зі всією серйозністю. Практично всі респонденти одноголосно назвали головну причину частих розлучень - зрада.

Дані по розлученнях підтверджує офіційна статистика, яку дає ЗАГС р. Польовського. За даними на перший квартал 2006 року порівняно з тим же періодом 2005 року, в нашому місті одружилися 122 пари (в 2005 році - 125 пар) і розлучилися 77 (в 2005 році - 81)

На закінчення, я хотіла б сказати, чому я вибрала саме цю тему реферату. Сім'я і брак - це вічна тема, також як і тема взаємостосунків Чоловіка і Жінки, також як і тема Любові. Поняття сім'ї актуально у всі часи. І хто б щось там - то ні говорив, що можна обійтися без сім'ї - я не згодна з цим твердженням.

Сім'я потрібна. Для щастя, етичного і фізичного здоров'я людини. З сім'єю пов'язані дорогі і близькі серцю поняття, як добро, Затишок, Будинок, Мати. Сім'я дає опору відчуттям, мріям, надіям, допомагає здійсненню життєвих планів. Вона готує людину до життя в суспільстві, учить трудитися, творити, любити свою справу, доводити до кінця задумане. Сім'я потрібна не тільки людині, але і суспільству. Вона сприяє вдосконаленню суспільних відносин, вихованню підростаючого покоління.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Экономика
Маркетинг
Информатика
icon
113201
рейтинг
icon
2764
работ сдано
icon
1252
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
107621
рейтинг
icon
5381
работ сдано
icon
2415
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
75673
рейтинг
icon
1881
работ сдано
icon
1192
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
49 111 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
Спбгуптд
спасибо большое!!! работа выполнена досрочно, антиплагиат проходит на 50%как и требовалось!!!
star star star star star
КФУ
Работа выполнена очень быстро и в соответствии со всеми критериями. Огромная благодарность.
star star star star star
ЗабГу
Советую исполнителя, ответственный и общительный, побольше бы таких людей.Спасибо большое!!!!
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

презентация с докладом

Презентация, Гражданское право

Срок сдачи к 8 февр.

2 минуты назад

Лабораторная работа

Лабораторная, техническая механика

Срок сдачи к 9 февр.

3 минуты назад

Сделать практическую работу, вариант 2

Контрольная, Практикум по информационной безопасности, информационная безопасность

Срок сдачи к 14 февр.

4 минуты назад

задача

Решение задач, системный анализ

Срок сдачи к 12 февр.

4 минуты назад
5 минут назад

Решение задач по экономике предприятия

Решение задач, Экономика предприятия

Срок сдачи к 7 февр.

5 минут назад

Лаб. 8 Профилограф-профиометр и Лаб.2 пересчитать

Лабораторная, Метрология, стандартизация и сертификация

Срок сдачи к 18 февр.

5 минут назад

Отчёт о прохождении ознакомительной практики

Отчет по практике, Подземная и надземная разработка рудных месторождений

Срок сдачи к 8 февр.

6 минут назад

Лабораторная работа

Лабораторная, техническая механика

Срок сдачи к 9 февр.

6 минут назад

Тесты

Другое, Органическая химия

Срок сдачи к 20 февр.

7 минут назад

Сделать теорию и практику, вариант 2

Контрольная, Учет и анализ в кредитных организациях

Срок сдачи к 14 февр.

7 минут назад
7 минут назад

Планирование и отчетность в публичной библиотеке

Диплом, Библиотечное дело

Срок сдачи к 10 февр.

9 минут назад

Решить 6 задачников пользуясь прикрепленными материалами

Решение задач, Финансовый менеджмент

Срок сдачи к 13 февр.

9 минут назад

кроме 5 и 11 темы на выбор

Реферат, Геология

Срок сдачи к 10 февр.

9 минут назад

Задание по культурологии

Другое, Культурология

Срок сдачи к 8 февр.

10 минут назад

решить 3 задачи

Решение задач, Химия технологии нефти и газа

Срок сдачи к 13 февр.

10 минут назад

Электрические устройства безопасности лифта

Диплом, Электромеханик по лифтам, электротехника

Срок сдачи к 15 мар.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход или
регистрация
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно